Riksdagen klubbar nya regler för forskarutbildningen


Nya regler för forskarutbildningen (UbU18)
Alla högskolor får möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Examenstillstånd kommer efter ansökan och prövning att ges inom avgränsade områden som är smalare än dagens vetenskapsområden. Högskoleverket ska kunna dra in möjligheten att utfärda en examen på forskarnivå inom ett visst område för både universitet som högskolor, om det finns brister i utbildningens kvalitet. Dagens regler om vetenskapsområde som grund för examensrätt i forskarutbildningen avskaffas. För att stärka lärosätenas frihet avskaffas också vetenskapsområde som grund för indelning i anslagsposter av lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Modellen för mål för antal examina på forskarnivå inom de olika vetenskapsområdena upphör också att gälla. Dagens regler för lärosätenas ansökan om universitetsstatus tas bort. Konstnärliga examina införs som en egen examenskategori på forskarnivå. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
• Proposition/skrivelse 2008/09:134
• Utskottsbetänkande 2008/09:UbU18
• Läs mer om ärendet
scholar

Snart kommer nya regler för forskarutbildningen. Foto: Getty Images

Alla högskolor får möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskarnivå.
Examenstillstånd kommer efter ansökan och prövning att ges inom avgränsade områden som är smalare än dagens vetenskapsområden.
Det är några av de nya regler för forskarutbildningen på svenska högskolor och universitet som riksdagen väntas klubba den 10 juni.

Andra viktiga nyheter i propositionen ”Forskarutbildning med profilering och kvalitet”:
Högskoleverket ska kunna dra in möjligheten att utfärda en examen på forskarnivå inom ett visst område för både universitet som högskolor, om det finns brister i utbildningens kvalitet. Dagens regler om vetenskapsområde som grund för examensrätt i forskarutbildningen avskaffas.
För att stärka lärosätenas frihet avskaffas också vetenskapsområde som grund för indelning i anslagsposter av lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Modellen för mål för antal examina på forskarnivå inom de olika vetenskapsområdena upphör också att gälla.
Dagens regler för lärosätenas ansökan om universitetsstatus tas bort. Konstnärliga examina införs som en egen examenskategori på forskarnivå.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010 under förutsättning att riksdagen säger ja till regeringens proposition.

Läs mer om ärendet >>