Salixlogistikern Maya


maya_forsberg

Maya Forsberg Foto:Anders Barkfeldt

Maya Forsberg (F02) läste Teknisk Fysik på Chalmers. Under tiden på Chalmers var hon engagerad i The Alliance for Global Sustainability (AGS) – ett samarbete mellan några av världens tekniska högskolor. Det var också i AGS som hennes intresse för energifrågor stärktes och som ledde till att hon hamnade på Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI). I dag är hon chef för området energi på JTI och intervjuas av Energimyndigheten som månadens forskarprofil.

Salix= Videsläktet (Salix) är ett växtsläkte inom familjen videväxter och växer som träd, buskar, ris eller örtlika dvärgbuskar.

Läs mer: Månadens forskarprofil