Stipendium till ung student på Chalmers/GU


Gustav Börman var en av åtta unga mariehamnare som fick stipendium när julfriden traditionsenligt utlystes på Åland.
Börman läser femte terminen på Institutionen för tillämpad it, som är en gemensam institution mellan Chalmers och Göteborgs universitet.
Han har valt den internationella utbildningen Software Engineering and Management, där all undervisning sker på engelska.
Gustav Börman och de övriga sju stipendiaterna tog emot sina utmärkelser från stipendiekommitténs ordförande Tage Silander vid en ceremoni i Mariehamn i samband med att den årliga julfriden utlystes.
Det är en gammal tradition med rötter i medeltiden.

Läs mer om stipendiaterna >>>

Läs mer om utlysningen av julfrid >>>

BILDTEXT: Gustav Börman tar emot sitt stipendium ur Tage Silanders hand. I bakgrunden syns stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn. Foto: Ålandstidningen