Maya – kunskapsambassadör inom bioenergiområdet


Maya Forsberg

Maya Forsberg (F02) som är forskare och chef för området energi vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik ( JTI) i Uppsala har erhållit Svebios Jan Häckner-stipendium. I stipendiemotiveringen kan vi läsa: ”Maya är en mycket god förebild för yngre som lockas till bioenergisektorn och i sitt arbete genom att på olika sätt öka kunskapsnivån om bioenergi både bland allmänhet och specifika aktörer i branschen.”

Läs hela motiveringen på Svebios sida