Gustaf Dalén-utställningen invigs den 21 maj


Chalmersska Ingenjörsföreningens ambitiösa utställning om chalmeristen och nobelpristagaren Gustaf Dalén  (1869-1937) invigs under högtidliga former den 21 maj.
I närvaro av bland andra flera av Daléns nu levande ättlingar öppnas den länge emotsedda utställningen i Chalmers kårhus på Campus Johanneberg.

Samtidigt som Gustaf Daléns minne hedras med denna utställning kommer ett exemplar av hans berömda uppfinning AGA-fyren att placeras på Campus Lindholmen. Arbete pågår med att om möjligt samordna de två aktiviteterna.
Fyren kommer att placeras vid Diagonalen på väg ut mot Örnen på Lindholmen och skötas av Institutionen för sjöfart och marin teknik.

>>> Läs tidigare inlägg om utställningen