Chalmeristen som blev vd för Skandinaviens första plasttillverkare – i Storbritannien


Mårten Olausson

Mårten Olausson (K93) anser att formeln för framgång är enkel. Du måste investera för att växa. Han är vd för Perstorp Storbritannien och leder ett projekt för att fördubbla kapaciteten på företagets caprolactonesanläggning i Warrington. Perstorp är världens största leverantör av caprolactones, olika kemikalier som används inom vitt skilda branscher som fordon och elektronik till skotillverkning och hälsovård. Mårten började på Perstorp efter sin examen och har varit företaget troget hela tiden. Han flyttade till Storbritannien för två år sedan och styr i dag Perstorp Storbritannien och företagets caprolactonesverksamhet, som tillsammans omsätter £70m.

Läs om Mårten i Liverpool Daily Post