Chalmers och Google för dialog kring innovation


En delegation från Chalmers, med rektor Karin Markides i spetsen, besöker nu Googles huvudkontor i Mountain View, Kalifornien, för att tillsammans med Google genomföra en workshop med fokus på innovation och entreprenörskap.

Värd är Rikard Steiber, Global Ads Marketing Director på Google och chalmerist, i samarbete med nätverket US Friends of Chalmers. På programmet finns även erfarenheter från ett forskningssamarbete som är inlett.
– Det är naturligtvis roligt att Chalmers får möjlighet till så här nära dialog med Google kring hur man odlar kreativitet och entreprenörskap, hos både individer och inom stora organisationer, och vad som krävs för att faktiskt lyckas på världsmarknaden. Googles förnyelseförmåga och genomslag märker vi ju alla av dagligdags, säger Karin Markides, rektor på Chalmers.

Den som vill stifta närmare bekantskap med Googles högst uppsatte svensk kan se Sverker rakt på, på SVT2 tisdag 5 okt kl 20.00. I del två av Sverker Olofssons programserie intervjuar han Rikard Steiber om hans jobb och karriär.
Rikard Steiber har marknadsföringsansvaret för Googles globala annonsering. Där ingår exempelvis Adwords och Adsense, men även nya områden som mobilannonser och videoannonser på Youtube. På Google började han i januari 2007.