Andre Geims gästföreläsning på webbenAndre Geim, nobelpristagare i fysik 2010, berättade om upptäckten av grafen inför en fullsatt RunAn i Chalmers kårhus den 13 december.
Det var Chalmers och Göteborgs universitet som gemensamt bjudit in pristagaren.
Nu finns hela föreläsningen på webben.