Peter Alehammar (V82) och Philip Larsson hedrades med CING-stipendium


Studentkårens vd Peter Alehammar (V82), till höger, och teknologen Philip Larsson har belönats med Chalmersska Ingenjörsföreningens jubileumsstipendium 2010.
Stipendiet på 10 000 kronor vardera delades ut under den högtidliga examensceremonin den 20 november 2010 i hörsalen RunAn i Chalmers kårhus.
Alehammar och Larsson fick 10 000 kronor var samt möjligheten att delta med sällskap på Chalmersspexet Vera i RunAn och kalas i festlokalen Kalle Glader.

Stipendiaterna utsågs med följande motiveringar:
”Philip Larsson får Jubileumsfondens stipendium för sitt gestaltande av William Chalmers. Genom att visa upp Chalmers grundare och på så sätt personifiera chalmersandan sprider han kunskap om vår gemensamma bakgrund till både teknologer, alumner och gäster på Chalmers. Hans rollfigur dyker upp som en glad överraskning och skapar på ett lättsamt sätt uppmärksamhet samt intresse kring historien om Chalmers födelse.”

”Peter Alehammar får Jubileumsfondens stipendium för sitt aldrig sinande engagemang inom Chalmers och Chalmers Studentkår. Han har genom sin goda kontakt med både Chalmers, studentkåren och alumnerna, engagerat sig i Chalmeristens och Chalmersandans bevarande och utveckling. Peter har på många sätt engagerat sig långt utöver vad hans position kräver och är en starkt bidragande orsak till bland annat Chalmers nya kårhus samt den goda utvecklingen av studentkårens företagsgrupp.”

Chalmersska Ingenjörsföreningens jubileumsstipendium tilldelas den eller de som bidragit till chalmersandan och/eller stimulerat kontakten mellan alumner och studenter.
Stipendiet delades ut för första gången 2009 och tilldelades då Robert Falck för hans engagemang kring de så kallade chalmeristmiddagarna, där studenter och alumner möts under trivsamma former.

Mottagaren eller mottagarna utses av en styrelse bestående av  ordförande Maria Vidarsson (I09), David Johansson (V05), Ted Karlzén (E03), Sandra Siby, Studentkåren, Bengt Halse (F67), Kjell Svärd (M72) och Jennie Larsson (M07).

Foto: Chalmersska Ingenjörsföreningen

Läs mer om Chalmersska Ingenjörsföreningens jubileumsfond >>>

One comment

  1. Pingback: Hög tid att nominera till CING:s jubileumsstipendium 2011 « Chalmers alumniblogg