870 000 kronor samlades in till Chalmers Vänner


Drygt 870 000 kronor.
Det blev resultatet när insamlingsfonden Chalmers Vänner summerade alla donationslöften i höstens telefonkampanj, som avslutades i december.
Varje krona går nu direkt tillbaka till högskolans studenter och forskare genom en serie stipendieprogram med stöd till bland annat exjobb, resor och konferenser.
Idén bakom telefonkampanjen är att nuvarande studenter ringer hem till tidigare studenter för att prata dåtid, nutid, berätta om fonden och be om ett bidrag till den. 2010 lade 37 teknologer från 14 utbildningsprogram ner själ och hjärta och ringde 11 500 telefonsamtal från ett callcenter i centrala Göteborg.
Av de som kontaktades valde 1 961 att skänka en summa till Chalmers Vänner.
Telefonkampanjen är den enskilt största satsning som Chalmers Vänner genomför under året. Merparten av de medel som senare blir stipendier samlas in den vägen.
Årets kampanj pågick mellan den 2 november och 3 december, och projektleddes av Anna-Lena Nyberg på Chalmers.
Det mycket starka resultatet visar på chalmeristernas uttalade varma känslor för sitt gamla lärosäte.

Foto: Anna-Lena Nyberg

Läs mer om Chalmers Vänner >>>