Markides: Grafen 2010 års viktigaste vetenskapshändelse


Nobelprisbelönade grafen är Chalmers rektor Karin Markides val när Dagens Nyheter ber landets tyngsta akademiska ledare lista 2010 års viktigaste vetenskapliga händelser.
– Redan innan det belönades med nobelpriset rönte forskare på Chalmers stort intresse. De har tillsammans med Linköping tagit fram grafen med en alternativ metod på kiselkarbid, så att det blir mycket renare och får högre prestanda, säger Karin Markides till DN.
Även Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, rankar grafen som den viktigaste händelsen.
Övriga intervjuade i DN:s genomgång är Anders Hallberg, rektor vid Uppsala universitet, Peter Gudundson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson samt Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.
Andra händelser som kommer upp när rektorerna tillfrågas är atlasen över människans proteiner och kartläggningen av neandertalarnas dna.

Foto: Jan-Olof Yxell, Chalmers