40 000 till masteruppsats från Chalmers


Chalmeristerna Jenny Karlsson (V10) och Emelie Larsson (V10) belönas med 40 000 kronor för 2010 års bästa studentuppsats om kollektivtrafik.
De tog emot sitt pris i samband med invigningen av Transportforum i Linköping tidigare i januari.
Jenny och Emelie är nyutexaminerade civilingenjörer i väg- och vattenbyggnad, och har i sin uppsats valt att studera komfort i busstrafik – ett område som är relativt lite studerat tidigare. Genom fokusgrupper samt enkäter och djupintervjuer på två busslinjer i Göteborgsregionen, en lokalbuss samt en expressbuss, har de visat hur viktiga olika komfortfaktorer är och hur olika resenärsgruppers värderingar skiljer sig åt.
– Trender på båda busslinjerna är att vikten av de flesta komfortfaktorerna ökar med respondenternas ålder, samt att kvinnor värderar komfort högre än män. Dessutom var det viktigare med tillgång till sittplats på expressbussen medan doften i bussen var viktig för resenärerna på lokalbussen, berättar Jenny Karlsson.
Efter sin examen i höstas har Jenny Karlsson och Emelie Larsson påbörjat sina yrkeskarriärer. Jenny arbetar nu som trainee vid Trafikverket och Emelie Larsson som trafikplanerare på Sweco i Göteborg.
Bakom uppsatspriset står Kollektivtrafikakademin, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR).
På bilden tar pristagarna emot sin utmärkelse av jurymedlemmarna Bengt Holmberg, professor vid Lunds tekniska högskola, (till vänster) och Lars Annerberg, Bussbranschens Riksförbund (BR).

Foto: Ulo Maasing, Busstidningen

Ladda hem och läs Jenny Karlssons och Emelie Larssons masteruppsats [pdf] >>>