Fler gåvor till Chalmers Vänner under 2010Fyra miljoner kronor skänktes till insamlings- och stipendiefonden Chalmers Vänner under 2010.

Det är en ökning med närmare 400 000 kronor jämfört med året innan.
Pengarna går direkt tillbaka till Chalmers studenter, forskare och tidigare studenter i form av stipendier för kompletterande studier, resor och projekt över hela världen.
Chalmers Vänners stipendieprogram är möjligt enbart tack vare de gåvor och donationer som kommer från chalmerister till chalmerister.
Under 2010 tyckte 2 083 alumner att det var värt att satsa en slant på högskolans framtid och utveckling, och medverka till att sända ut teknologer och forskare som ambassadörer.
– Det mycket starka resultatet visar på chalmeristernas uttalade varma känslor för sitt gamla lärosäte, säger projektledaren Michael Nystås.