Hans Stråbergs intensiva heldag på Chalmers– Den som inte har asiatisk konkurrens lever fortfarande i företagskonkurrensens kindergarten.
Det säger chalmeristen och tidigare Electrolux-chefen Hans Stråberg (M81) på besök på Chalmers.
Under en fullspäckad tisdag mötte han studenter, alumner och anställda i en rad olika sammanhang.
Och nyfikenheten på den erfarne företagsledaren var stor.
Hans Stråbergs dag på Chalmers inleddes med ett välbesökt frukostmöte på Campus Lindholmen. Inför närmare 200 åhörare berättade han om sin resa som vd och koncernchef på vitvarujätten Electrolux.
En förmiddag i sällskap med Chalmers alumnkoordinator Peter Hellqvist avslutades med en bantad version av samma föreläsning inför en engagerad skara baguettemumsande teknologer i Gustaf Dalénsalen på Campus Johanneberg.
– Det som drivit mig som chef är att förstå konsumenter bättre än konsumenterna själva. Tänk på att inte bara fascineras av de tekniska lösningarna, utan att också se till att det finns en marknad. Nyckeln är ofta att ta reda på vad kunderna vill ha.
– Det är ofta underskattade frågor, men det finaste betyg man kan få är när en kund säger: Hur kunde Electrolux veta att jag behövde det här? Men det har jag bara hört tre gånger i mitt liv, säger Hans Stråberg.

Från att sälja det vi vet till att ta fram det folk vill ha
Han lämnade Electrolux vid årsskiftet efter 27 år i företaget, varav nio som vd och koncernchef. Vid två offentliga framträdanden under tisdagen berättade han om hur han ändrade företagets strategi till en som bygger på insikten om konsumenternas behov och önskemål.
– Det tog mig nio år att gå från att sälja det vi vet hur man gör till att ta fram det konsumenterna vill ha. Det gäller att vara konsistent och uthållig. Envishet är en underskattad egenskap hos företagsledare. Vi lyckades genom att behålla fokus på varumärket, produkten, kostnader och människor som kan utföra jobbet.

Förtroende för medarbetarna
– Det är en resa. Verktygen är enkla men det tar tid att få in dom i en organisation. Alla strategier och alla powerpoints i världen är värdelösa om man inte har människorna med sig. Det är viktigt att ha rätt inställning. Personlighet och affärsmannaskap är viktiga för mig när jag anställer. Den personliga inställningen till sina medmänniskor och kunder är viktigare än att veta vad en integral är på rak arm, menar han.
Han betonar att kommunikationen är viktig och oerhört svår, men att man samtidigt måste våga ha förtroende för medarbetarna.
– Om man pekar ut en väg får man lita på att de anställda hittar på saker som ligger i linjen med den.
I den efterföljande frågestunden, som modererades av Ulf Gustavsson, säger Hans Stråberg också att man som ledare inte får vara rädd för att byta ut människor.
– Det finns inga snabba genvägar. Man bör bjuda in dom som man vill ha med sig och inte dra sig för att byta ut folk. Det har tagit nio år och det har inte alltid, som vi säger i Småland, gått radrätt.

Få företag blir globala
När Hans Stråberg började på Electrolux 1983 såg världen helt annorlunda ut.
– Det fanns inte internet eller telefax, det gick inte att föra ut pengar ur landet utan Riksbankens medgivande, världen var mycket mera stängd. I dag har vi en globaliserad marknad med nya handelspartners och där den internationella handeln ständigt utvecklas.
Hans Stråberg slår fast att det är en positiv utveckling, men att den kräver en ökad medvetenhet om konkurrensen från främst asiatiska aktörer. Det är, menar han, endast ett fåtal företag förunnat att bli globalt framgångsrika. Han gör en tillbakablick till sin egen barndom där familjens tv var av helsvenska märket Luxor, som numera är nedlagt sedan många år.
– Luxor och andra svenska varumärken finns inte längre, och i dagens svenska hem är det självklart att ha en tv från Samsung, LG eller Sony. Den som inte har asiatisk konkurrens lever i en rätt behaglig värld. Men man ska inte låta sig luras – konkurrensen kommer och det gäller att vara förberedd.
– Lojaliteten mot svenska varumärken finns bara i retoriken. Paroller som Made in Sweden och Made in Germany har minskat i betydelse. Folk röstar med fötterna.

Lade ner 34 fabriker
Hans Stråberg lämnade ett välmående företag bakom sig vid årsskiftet. Men det har inte varit någon smärtfri process – Stråberg har varit personligen involverad i nedläggningen av 34 fabriker världen över, de mest uppmärksammade i svenska Västervik och tyska Nürnberg.
– Det har varit ett decennium som tagit mycket kraft från många inom Electrolux. Det blev för dyrt att behålla tillverkningen. Lönerna är en del, men kostnaderna för transporterna var högre.
Men han är övertygad om att omställningen varit nödvändig för koncernens överlevnad.
– Vi var tvungna att börja förstå konsumenterna bättre. Allt annat är som att ha en helpdesk som inte har öppet på helger och kvällar när kunderna har tid att ringa –  man blir tokig när man inte får hjälp. Under tiden sitter företaget och tycker att kunderna gott kan vänta eftersom man själv är upptagen med långt viktigare frågor, säger Hans Stråberg.

Att möta konsumenternas behov
Vägen till en insiktsbaserad produktion går via möten med företagets kunder, de vanliga konsumenterna.
– Man måste ge sig ut bland konsumenterna – titta, fråga, videofilma. Be dom berätta vad dom irriterar sig på och vad dom tycker fungerar fantastiskt. Vår roll är sen att ta fram de rätta lösningarna.
På detta sätt kunde Electrolux segmentera kunderna utifrån deras behov och önskemål:
– Det handlar inte om att våra kunder bor i Hovås, har en BMW i garaget och därför köper oxfilé på Ica varje helg. Istället handlar det om hur man värderar design, upplevelse, effektivitet eller bekvämlighet. Det är globalt sett ganska stabila segment med produkter som människor är beredda att betala för. Vet man det vet man också att det finns kunder.
– Då träffar man rätt. De produkter vi har lanserat sen vi ställde om strategin har gått mycket bättre, berättar Hans Stråberg.

Vill stötta talanger med starka ben
I framtiden ser han sig ta plats i fler styrelser och arbeta med att främja synen på ingenjören och ingenjörsyrket.
– Jag arbetar också en del med affärsutveckling och ser att jag kan bidra med min globala erfarenhet. Det finns många unga begåvningar. Som 50-plussare märker jag att jag kan vara med och stötta dom som fortfarande har starka ben, säger Hans Stråberg.
På eftermiddagens program stod bland annat lunch med rektor Karin Markides, ett besök på Chalmers Innovation och en avslappnad återträff med gamla kurspolare.
Värdar för Hans Stråbergs heldag på Chalmers var alumnkoordinator Peter Hellqvist, näringslivssamordnare Anna-Lena Nyberg – båda verksamma på avdelningen Kommunikation och marknad – samt moderatorn Ulf Gustavsson från Chalmersska Ingenjörsföreningen. Samarbetspartner var även Connect Väst.

BILDTEXTER:
På den stora bilden syns Hans Stråberg i samspråk med några av åhörarna efter sin föreläsning. Längst ner till höger står Chalmers alumnkoordinator Peter Hellqvist, därefter teknologerna Erik Nilsen och Axel Darwik.

Porträttbilden, foto: Electrolux

Lilla bilden till höger: Chalmers alumnkoordinator Peter Hellqvist hjälper Hans Stråberg igång med presentationen i Gustaf Dalén-salen.

Läs mer i Alumnibloggen: Hans Stråberg lämnar Electrolux >>>