Friska vindar på ChalmersplatsenFlaggan utanför kårhuset på Chalmersplatsen stod som ett segel i vinden när er trogne bloggare passerade tidigare i dag.
En både vacker och finstämd syn där färgerna förstärks av det säregna ljus som uppstår när solen ömsom skiner fritt och ömsom skyms av tunga moln.
Ögonblick då det är lätt att försjunka i en poetisk sinnesstämning – med några rader ur Edith Södergrans dikt ”Irrande moln”:

Irrande moln ha ställt sig i solens väg,
vardagens sorgefanor hänga så tunga,
nere i dalen går livet med släpande steg,
en flygels toner ur öppnade fönster sjunga.