Otterheim och Cederwall debatterar CSN i Ny Teknik– Undantaget som räddade studiestödet kommer bara att gälla för dem som läser gamla kurser. Björklund och Sabuni håller inte sitt löfte från i vintras om fullt studiestöd trots egen terminsindelning. De detaljstyr oss genom CSN.

Det skriver bland andra Chalmers kårordförande Jonas Otterheim och utbildningsområdesledare Martin Cederwall i en debattartikel i Ny Teknik.
I vintras lovade utbildningsminister Jan Björklund i samband med en manifestation på Chalmers att studenter på utbildningar med högre studietakt få behålla sina studiemedel fullt ut, efter att tidigare ha blivit återbetalningsskyldiga.
Det var främst studenter på landets tekniska högskolor som hade drabbats av CSN:s regelverk. Nu visar det sig att regeringen backar något från Björklunds och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis löfte.
– Vi blev […] oerhört förvånade när vi insåg att regeringen trots högljudda protester från i stort sett samtliga remissinstanser valde att begränsa undantaget som införs till utbildningar som haft upplägget före 1 januari 2010, skriver Martin Cederwall, som är ledare för utbildningsområdet kemi/fysik/matematik på Chalmers, och kårordförande Jonas Otterheim i Ny Teknik.
Artikeln, som publicerades i tisdags, är undertecknad av ytterligare tolv kårordföranden och rektorer på landets tekniska högskolor och universitet – bland andra KTH:s rektor Peter Gudmundson, LTU:s rektor, chalmeristen Johan Sterte, Karin Fälth Magnusson, tillförordnad rektor vid Linköpings universitet, och Anders Axelsson, rektor vid Lunds tekniska högskola.
I debattartikeln kräver de att begränsningen av undantaget till utbildningar startade före 1 januari 2010 tas bort, och ersätts av ett generellt undantag. Annars riskeras teknikutbildningarnas framtid och studiestödssystemets legitimitet, menar undertecknarna.
Kommentarerna till artikeln är redan många, och Alumnibloggens läsare är givetvis också välkomna att på Ny Tekniks webbplats ge sin åsikt i frågan. Följ bara länken här nedan.
Eller lämna din kommentar direkt i bloggen!
– Det är en väldigt viktig fråga för Chalmers, så det hade varit roligt att få fler alumner att se artikeln och reagera också, säger Jonas Otterheim till Alumnibloggen.

Bildtext: Så här glada miner hade utbildningsminister Jan Björklund och kårordförande Jonas Otterheim när ministern lovade att ändra reglerna. Nu är stämningen mer bister. Foto: Samuel Scheidegger, CFFC

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik >>>
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3185522.ece

Läs om Jan Björklunds besök på Chalmers i november 2010 >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2010/11/24/julklapp-i-forskott

Chalmers vicerektor Sven Engström och prodekanus Per Berglund, KTH, i debattartikel i Svenska Dagbladet: Kommer Björklund att leva upp till sitt löfte? >>>
www.svd.se/opinion/brannpunkt/kommer-bjorklund-att-leva-upp-till-sitt-lofte_6164213.svd

Svenska Dagbladet: CSN och högskolor har svårt att enas >>>
www.svd.se/nyheter/inrikes/csn-och-hogskolor-har-svart-att-enas_5685769.svd

8 comments

 1. James Andersson

  Underligt att Chalmers rektor inte stöder sina studenter när alla andra rektorer gör det

 2. Michael Nystås

  Hej, James!
  Tack för din kommentar! Jag har också noterat rektors frånvaro bland debattartikelns undertecknare, men tror inte att man ska dra några förhastade slutsatser av det. Sannolikt finns det en helt naturlig förklaring, kanske helt enkelt tidsmässiga. Vad jag inte var medveten om när jag skrev inlägget var att Sven Engström, vicerektor på Chalmers med ansvar för grundutbildningen och en av rektors närmaste medarbetare, ställer sig bakom studenterna i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Inlägget om Otterheims debattartikel är nu kompletterat med en länk till Engströms artikel. Den visar ledningens stöd för teknologernas sak på ett alldeles utmärkt sätt.

  Vänliga hälsningar

  Michael Nystås
  Kanalansvarig
  Chalmers alumniblogg

 3. James Andersson

  Mikael,

  Tack för ditt svar, men då blir det ju ännu underligare.
  Om nu Rektor och vice rektor stöder studenterna så är det ju mycket underligt att inte någon av dom skrev under en debattartikel som kårer och högskolor gemensamt gick ut med. Det är ju inte troligt att politiker, som artikeln troligen av ämnad för, läser olika artiklar. Som jag förstår det är detta em mycket viktig fråga för sudenter vid de tekniska högskolorna, så lite stöd från ledningen hade ju inte varit fel

 4. Michael Nystås

  Hej igen, James!

  Jag känner tyvärr inte till vad som ligger bakom att Chalmers rektor eller någon annan representant för högskolans ledning inte undertecknat debattartikeln i Ny Teknik, men jag kan förstå och hålla med om att det kan ge egendomliga signaler, och lämna utrymme för de tolkningar du ger uttryck för. Det hade onekligen varit på sin plats och gett artikeln än mer tyngd om även Chalmers ledning funnits med bland undertecknarna.

  Taket i den här bloggen är högt och jag välkomnar alla kommentarer och synpunkter som kan öka interaktionen, tankeutbytet och göra bloggen till ett levande forum. Jag kommer att uppmärksamma kårordförande och Martin Cederwall på dina kommentarer. Min förhoppning är sedan att någon med större insyn i debattartikelns tillkomst själv kan ge dig ett svar på denna plats.

  Sen tror jag att det är viktigt att också debattera sakfrågan som artikeln handlar om. Återkom gärna med dina synpunkter även där, James!

  Vänliga hälsningar

  Michael

 5. Martin Cederwall

  Det stämmer som Michael skriver. Vicerektor Sven Engström skrev, tillsammans med sin motsvarighet på KTH, en debattartikel i SvD som uttryckte i stort samma ståndpunkt. Så det råder inget tvivel om att Chalmers ledning stöder och är på samma linje som studenterna (vilket jag tror vi har varit tydliga med under hela den här soppan).

  Personligen tycker jag det är trevligt om det inte bara är rektor som yttrar sig offentligt – att vi visar upp ett litet bredare stöd och ett litet bredare spektrum av åsikter, där även andra (med eller utan ledningsuppdrag) tar till orda i frågor som ligger dem varmt om hjärtat, ger förhoppningsvis minst lika mycket tyngd… Många gånger kan det hända att vi tycker olika, men i just denna fråga kan jag garantera att Chalmers ledning är fullständigt unison.

  Med vänliga hälsningar, Martin Cederwall

 6. James Andersson

  Härligt att Chalmers står enade i denna fråga!
  Sakfrågan tror jag andra som idag är aktiva på Chalmers kan bättre än jag som läste på högskola för över 30 år sedan, men jag är fortfarande lite nyfiken på varför inte ledningen skrev under om ni nu är så eniga. Det skulle varit kul om rektor själv svarade på detta, men hon hinner kanske inte. Vad säger kårordförande?

  Michael och Martin skall ha ett stort tack för era svar

  • Jonas Otterheim

   Hej!
   Utgången av den här frågan kan påverka utbildningarnas framtid mycket. Därför är högskolans roll viktig för att vi skall lyckas övertyga politikerna om vår ståndpunkt. Stödet från Chalmers ledning är därför mycket viktigt, eftersom de ger en större tyngd i debatten. Därför var Sven Engströms artikel mycket välkommen. Att Martin Cederwall också stödjer oss i arbetet är därför glädjande, då vi behöver all hjälp vi kan få.

   Däremot tycker även jag att signalvärdet blir aningen konstigt, eftersom alla andra rektorer har skrivit under. Även om det i praktiken inte hade inneburit någon skillnad i stöd från rektors sida hade en sådan underskrift sänt en tydlig signal till politiker att alla rektorer på de tekniska högskolorna ställer samma krav.

   Varför underskriften saknas vet jag inte, då åtminstone vicerektor har fått frågan, men det kan kanske hänföras till en miss i kommunikationen.

   Oavsett underskrift eller ej så tror jag ändå att alla gör sitt yttersta för att säkerställa att vi får gehör för våra synpunkter.

   Vänligen
   Jonas Otterheim
   Kårordförande

 7. Pingback: Ett bra år för Chalmers alumniblogg « Chalmers alumniblogg