Anna exjobbar om One Tonne LifeOne Tonne Life är projektet där en familj lever så klimatsmart som möjligt under ett halvår.

Försöket går nu mot sitt slut – vid midsommar lämnar familjen Lindell sitt Gert Wingårdh-ritade hus i Hammarbyhamnen.
Anna Björk på masterprogrammet Industrial Ecology är en av flera inblandade chalmerister i projektet.
Under våren har hon skrivit sitt examensarbete om One Tonne Life.
– Min roll är att utföra beräkningar rörande familjens konsumtion. Varje onsdag presenteras statistiken på hemsidan för familjens utsläpp för föregående vecka. På så sätt kan alla följa familjens väg mot ett minskat utsläpp av växthusgaser, berättar Anna.
I energijätten Vattenfalls projekt One Tonne Life ska en vanlig svensk familj minska sina utsläpp av koldioxid – genom att bo i ett klimatsmart hus och köra elbil.
Projektet startade i januari och går ut på att få ett normalhushålls koldioxidutsläpp att minska från 7-8 ton till ett ton om året. Vattenfall, Volvo Personvagnar och A-Hus är huvudfinansiärer. Chalmers är en av medaktörerna i projektet, tillsammans med Stockholms stad, ICA och Siemens.
Anna Björk är en i ett helt gäng chalmerister som jobbar med projektet på olika nivåer. Håkan Axelsson (F88) är Vattenfalls projektledare, och chalmersforskarna Fredrik Hedenus och Christian Azar ingår i expertpanelen.
– Det är Fredrik som har tagit fram metoden för de beräkningar som vi gör i projektet, vilket han har gjort tillsammans med en beräkningsgrupp som har representanter från de involverade företagen, berättar hon för Alumnibloggen.
Och testfamiljen Lindell – två vuxna och två barn – har faktiskt lyckats pressa sina koldioxidutsläpp rejält. Sedan starten i januari har utsläppen minskat från 7,29 ton till 1.7 ton per person och år enligt de beräkningar som presenteras varje vecka.
Det var Fredrik Hedenus som kontaktade Anna Björk för att fråga om hon var intresserad av att skriva sitt examensarbete om One Tonne Life-projektet. Han är forskare vid Avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers, och har tidigare undervisat hennes på kursen Sustainable Energy Futures.
– Från början hade jag inga planer på att fortsätta efter avslutad kandidatexamen men jag är väldigt intresserad av miljö och hållbarhet så det blev ytterligare studier, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag tyckte projektet lät väldigt intressant och precis inom det område jag ville fördjupa mig, säger Anna, som började på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik med co-op 2005.
Anna utför nu de beräkningar som visar familjen Lindells konsumtion. Varje onsdag presenteras den senaste statistiken på projektets fullmatade webbplats. Växthusgasutsläppen gällande familjens konsumtion är uppdelad i fyra kategorier: boende, mat, resor och övrigt.
– På så sätt kan alla följa familjens väg mot ett minskat utsläpp av växthusgaser. Min första uppgift i projektet var att etablera en baseline för att bestämma familjens tidigare utsläpp. Det blev startvärdet för deras resa och som vi jämför familjens framsteg mot.
Statistiken använder hon som data i sitt exjobb:
– Ett syfte med exjobbet är att utifrån statistiken se inom vilka områden som familjens åtgärder ger störst effekt för att minska utsläppen, och utifrån detta kunna redovisa var vi kan göra de största vinsterna, säger Anna.
– En annan del av mitt exjobb kommer att gå ut på att skapa scenarier för framtiden där jag antar att energisystemet har ändrats och fler har fått tillgång till mer energieffektiv teknik, som den som används i One Tonne Life. Syftet med energimodelleringen är att komma fram till hur mycket av växthusgaserna vi ger upphov till som påverkas av vår livsstil och hur stor del som är indirekta och därmed påverkas av energisystemet.
Anna Björk förklarar att testfamiljens utsläpp beräknas med det energisystem vi har idag, men att utvecklingen mot mer hållbara alternativ hela tiden pågår.
– År 2050 kommer det förhoppningsvis att ha ändrats radikalt till att vara baserat på förnyelsebara energikällor. Med indirekta utsläpp menar jag utsläpp som är relaterade till varor och tjänster som man konsumerar och som vi inte själva kan påverka.
– Jag tittar också på hur växthusgasutsläppen hade varit om familjen hade bott i ett annat land med ett energisystem baserat på mer kolkondens än det vi har i Sverige samt ett annat klimat, säger Anna Björk.
Vid Svenska Mässan i Göteborg kan man fram till i september besöka en kopia av One Tonne Life-huset, som ritats av den världskände chalmersarkitekten Gert Wingård (A75).
– En lekfull fyrkant i svart och vitt. Rätt fräckt för att vara ett modernt folkhem. Det är kul att förknippas med energihus, sa Wingårdh i samband med invigningen i mars.

Foto: One Tonne Life, privat (Anna Björk)

Läs tidigare inlägg om One Tonne Life >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2010/12/10/chalmerist-i-spetsen-for-nytt-klimatsmart-projekt/

Läs artikel om One Tonne Life på Chalmers.se >>>
chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-domare-i-One-Tonne-Life.aspx

Läs mer om det klimatsmarta huset i GP >>>
www.gp.se/bostad/1.573515-huset-som-ger-el

Missa inte den fullmatade webbplatsen för One Tonne Life – med filmer, bilder och bloggar >>>
onetonnelife.se

One Tonne Life på Youtube >>>
www.youtube.com/user/theonetonnelife

One Tonne Life på Facebook >>>
www.facebook.com/OneTonneLife

One Tonne Life på Twitter >>>
twitter.com/One_Tonne_Life

One Tonne Life på Flickr >>>
www.flickr.com/photos/49698805@N06/

Se den senaste veckofilmen om familjens framsteg >>>