21 kortägare och en båt på rundtur i hamnen


Chalmeristen Viktor Allgurén var kortinnehavarnas kunnige guide under rundturen i hamnen. Foto: Michael Nystås

21 glada och nyfikna kortägare tog plats i Göteborgs Hamns fina inspektionsbåt M/S Hamnen när Chalmers MasterCard bjöd på guidad rundtur häromveckan.
Sällskapets engagerade och kunniga guide var chalmeristen Viktor Allgurén (M06).
Alumnibloggen hängde med ut.
Göteborgs Hamn är störst i Norden, men det är inte alla som tänker på det – och verksamheten är heller inte lika synlig som förr då fler fartyg lade till närmare stan.
– Numera är all verksamhet koncentrerad till ytterhamnarna bortom Älvsborgsbron, säger Viktor Allgurén.
Han jobbar med marknadsanalys för hamnbolaget och ansvarar bland annat för att lyfta fram hamnens storlek och betydelse för näringslivet. Hamnen grundades faktiskt redan 1620 och är med andra ord ett år äldre än staden Göteborg.
– Hamnen har stor del i att staden finns, säger Viktor Allgurén.

Ombord på M/S Hamnen.

Representerar och inspekterar
Inspektionsfartyget M/S Hamnen används för att inspektera kajerna, patrullera och kontrollera hamnområdet. Men den fungerar också som representationsbåt när Göteborgs Hamn får fint besök – som nu av Chalmers MasterCard.
Kvällen för besöket håller kapten Lars-Inge Ryd säkert i rodret, och däcksman Bengt Christiansson ser till att säkerheten ombord följs. Bengt berättar för Alumnibloggen att det varit en intensiv dag – samma morgon brann det intill ostindiefararen Götheborg och M/S Hamnen fick rycka ut.
– Dagen har varierat väldigt – från branden i morse till ert besök nu i kväll, säger Bengt.

Chalmeristerna Elin Larsson (Tekn dr F09) och Christoph Langhammer (Tekn dr F09) njöt av båtturen.

Ett skepp kommer lastat
Under tiden som gästerna intog en god tallrik kallskuret puttrade M/S Hamnen fram i maklig takt. Utanför fönstren passerade innerhamnarna, där passagerarfärjorna lägger till, oljehamnen, bilterminalen, containerterminalen och roroterminalen, medan Viktor Allgurén berättade om det vi fick se.
Verksamheten handlar naturligtvis om lastning och lossning av gods – till övervägande delen (52 %) olja, men också allt från matvaror till bilar. 22 miljoner ton olja hanteras varje år och skeppas vidare till raffinaderierna. Ett fartyg kommer med 100 000 ton råolja per last, och tar ungefär 24 timmar att lossa.
Containerterminalen är Nordens största – här finns några av världens största lyftkranar.
– Containrar är ett oerhört effektivt sätt att frakta. De ser likadana ut överallt, och kranarna ser likadana ut. Våra tre Super Panamax-kranar är 108 meter höga. Det är i nivå med de högsta byggnaderna i Göteborg. 60 procent av alla containrar som hanteras i Sverige passerar via Göteborgs Hamn, berättar Viktor.

Kapten Lars-Inge Ryd hade befälet vid rodret.

Volvo har en egen pendel
Vid roroterminalen hanteras allt gods som kan rullas på och av fartygen – mestadels rör det sig om lastbilar som fraktas med sin last utan förare över kontinenten. Viktor Allgurén berättar att ungefär halva lastvolymen utgörs av papper.
– En stor del av den andra halvan som hanteras vid terminalen är bilar. Volvo har en egen pendel till Gent varje dag. För Volvos överlevnad är hamnen oerhört viktig.
Volvo har till och med en egen terminal vid Arendal.
På vår väg genom hamnarna passerar vi också Älvsborgs fästning, och Viktor Allgurén blir på skämtsamt humör:
– Här är vi ständigt övervakade ifall dansken skulle få för sig att komma tillbaka, skojar han.

Kortinnehavarna får ”hemlig” information
Viktor avslöjar också några saker som inte är lika allmänt kända för Chalmers MasterCard-innehavarna:
Längst ut i ytterhamnarna finns ytterligare en containerterminal som ser aktiv ut. Men faktum är att alla containrarna där är helt tomma. Terminalen används som en mellanlagringsplats för tomma containrar i olika storlekar, som kan lastas vid behov.
Runtom i området finns även ett stort antal bergrum.
– Förr fungerade de som beredskapsförråd och användes för att bevara olja i fall det skulle bli krig. Nu lagrar vi istället olika varor i bergrummen rent tillfälligt innan de fraktas vidare.

Chalmers alumnkoordinator Peter Hellqvist (KB03) i samspråk med däcksman Bengt Christiansson och Viktor Allgurén (M06).

Höga säkerhetskrav
Med en så omfattande verksamhet är det givet att mycket höga krav ställs på säkerheten i hamnen.
– Vi måste ha ett högt säkerhetstänk. Om något skulle gå snett kan det gå oerhört snett. Om ett av de här stora fartygen skulle köra in i piren helt okontrollerat skulle stora värden gå förlorade, samtidigt som det finns en stor risk för oljeläckage. Miljö och säkerhet är därför saker vi pratar om hela tiden, säger Viktor Allgurén.
En viktig uppgift i linje med säkerhetstänkandet är därmed att ständigt kontrollera att det verkliga vattendjupet överensstämmer med det som anges på sjökorten.
– Farleden är Sjöfartsverkets ansvar, men vi ansvarar för hamnen och muddrar regelbundet upp bottenslammet i underhållssyfte, förklarar Viktor.

Viktor Allgurén delade med sig av sina kunskaper om hamnen.

Pavel Kopylov, internationell student på Chalmers, och fästmön Alexandra Kukresh uppskattade den guidade rundturen.

Nöjda passagerare
Alumnibloggen passade på att få en pratstund med några av som var med på rundturen med M/S Hamnen. Elin Larsson och Christoph Langhammer var båda mycket nöjda:
– Det är intressant att få höra lite mer om verksamheten i hamnen, säger de.
Båda två är forskare på Institutionen för teknisk fysik på Chalmers.
Sivakumar Shiva Nagarajan är en av Chalmers internationella studenter. Han kommer från Tamilnadu i södra Indien och läser första året på masterprogrammet Quality and Operations Management.
– Jag älskar Chalmers väldigt mycket! utropar han och prisar möjligheten att följa med på studiebesök genom Chalmers MasterCard.
– Jag var med på testbanan i Torslanda också, och hade inte en aning om att det fanns så många olika Volvomodeller!
Även Pavel Kopyrov och Alexandra Kukresh berättade att de hade stor behållning av den guidade rundturen.

Mervärde att ha Chalmers MasterCard
Båtturen är ett av många exempel på det mervärde du får som innehavare av ett Chalmers MasterCard. Nästan varje månad får du inbjudningar till kostnadsfria events av olika slag – under våren har vi bland annat besökt Volvos testbana i Torslanda och provat öl på Oceanbryggeriet.
Som kortinnehavare är du också med och stöttar Chalmers teknologer. Varje gång du betalar med kortet skänker du en halv procent av det belopp du handlar för till högskolans studenter – pengar som delas ut i ett årligt stipendieprogram.

Se bildspel från utflykten >>>
www.flickr.com/photos/51018168@N08/sets/72157626815594348/show/

Läs mer om Göteborgs Hamn >>>
http://www.portgot.se/

Läs mer om Chalmers MasterCard >>>
www.chalmersmastercard.se