Kåren på krigsstigen – startar upprop om CSN på Facebook


Jonas Otterheim. Foto: Chalmers Studentkår

Chalmers Studentkår kraftsamlar nu inför riksdagens beslut om studiemedlen den 21 juni.
Ett omfattande upprop på Facebook har i skrivande stund samlat 6 283 deltagare – en namninsamling som kommer att pågå in i det sista.
– När varken utskott eller departement lyssnar får vi själva försöka påverka riksdagsledamöterna. Vi kommer aldrig acceptera att regeringen försöker detaljstyra vår utbildning på det här sättet, säger kårordförande Jonas Otterheim till Alumnibloggen.
Facebookuppropet ”Övertyga riksdagen om att inte detaljstyra högskolorna genom CSN!” är ett sista försök att påverka riksdagen inför nästa veckas beslut om reglerna.
I vintras lovade utbildningsminister Jan Björklund i samband med en manifestation på Chalmers att studenter på utbildningar med högre studietakt får behålla sina studiemedel fullt ut, efter att tidigare ha blivit återbetalningsskyldiga.
Det var främst studenter på landets tekniska högskolor som hade drabbats av CSN:s regelverk. Nu visar det sig att regeringen backar något från Björklunds och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis löfte.
I en debattartikel i Ny Teknik den 24 maj skrev Jonas Otterheim och Martin Cederwall, ledare för utbildningsområdet kemi/fysik/matematik på Chalmers:

– Vi blev […] oerhört förvånade när vi insåg att regeringen trots högljudda protester från i stort sett samtliga remissinstanser valde att begränsa undantaget som införs till utbildningar som haft upplägget före 1 januari 2010.
På det nya uppropet på Facebook skriver studentkåren bland annat:
”Hjälp oss skapa opinion på Facebook! Riksdagen kommer den 21 juni ta beslut angående CSN-frågan och frångå Jan Björklunds löfte från november 2010. Utbildningsutskottet har idag, den 9 juni, berört frågan och både dem och utbildningsdepartementet bortser ifrån de remissvar som skickats in, som tydligt förklarade svagheterna med detta förslag.
Utskottet rekommenderar istället riksdagen att följa den proposition som regeringen har lagt. Därför behöver vi nu övertyga riksdagen om att de är på väg att ta fel beslut genom att få så stor uppslutning som möjligt i detta event!
Bjud in alla vänner ni har och hjälp oss övertyga riksdagen, så studenterna och utbildningarna inte blir drabbade!
Vi arbetar också parallellt med andra vägar för att uppmärksamma politikerna på frågan.”

Läs mer om uppropet och delta du också >>>
https://www.facebook.com/event.php?eid=205670369476328