Ekologistas mardrömsscenario för Västsverige


Ringhals med tre säkerhetszoner - 20, 80 och 250 kilometer. Grafik: Andreas Hanning, Ekologistas.se

Bloggen Ekologistas – som startats och drivs av chalmerister – har sen den lanserades i januari vuxit till en omistlig informationskälla för den som är intresserad av fördjupande analyser om miljö, energi och hållbar utveckling.
Ett av de mest skakande inläggen under våren är en karta som visar säkerhetszonen runt kärnkraftverket Ringhals.
Efter kärnkraftsolyckan i Japan inrättade landets myndigheter en säkerhetszon på 20 kilometer runt Fukushima Dai-chi-verket. I ett inlägg bara några dagar efter katastrofen frågade sig Andreas Hanning i bloggen Ekologistas hur stort ett sådant säkerhetsavstånd egentligen är och vad det skulle innebära för de svenska kärnkraftverken.
Chalmeristen Hanning (bilden t v) visualiserade med hjälp av Google Maps en motsvarande zon runt Ringhals, Forsmark, Oskarshamn och det nedlagda Barsebäck.
– Jag har blivit mycket inspirerad av sidan BBC Dimensions som jag har använt vid flera tillfällen för att förstå hur stora olika saker som påverkat vår planet har varit. Jag tycker att det är otroligt intressant att se hur stort (eller litet, beror på hur man ser det) oljeutsläppet i Mexikanska golfen egentligen var och det är sjukt att se hur stort ”the Great Pacific Garbage Patch” är. På samma sätt är det skrämmande att se över vilket stort område som utsläppen från Tjernobyl spred sig, skriver Andreas Hanning.
Kartorna publicerade han sedan i Ekologistas-bloggen. Och resultatet är bitvis skakande att ta del av.
– Inspirerad av BBC Dimensions så tänkte jag att jag kunde skapa Ekologistas version av Dimensions. Jag tänkte att jag kunde visa vad ett säkerhetsavstånd på 20 km skulle innebära kring de svenska kärnkraftverken. Genom att visa detta säger jag inte att det är samma sannolikhet för att de svenska reaktorerna råkar ut för det som hänt i Japan, men det skadar inte att få en förståelse för hur detta skulle te sig i vår närmiljö, skriver Hanning.
Han konstaterar att reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn ligger så långt från bebyggda områden att säkerhetszonerna inte skulle påverka människor i särskilt hög utsträckning rent teoretiskt.
Med Ringhals blir det mer problematiskt:
– En säkerhetszon på 20 km skulle omringa Varberg nästan helt. Det är en stad med 26 000 invånare i tätorten och nästan 60 000 i kommunen. Vid en evakuering skulle det säkert gå att inkvartera Varbergs invånare på olika ställen i närområdet, det finns många idrottshallar i Halland där man kan ha tältsängar till exempel. Men, det skulle bli lite mer problematiskt.
Procentuellt sett skulle Sverige tvingas evakuera en lika stor andel av sin befolkning som evakuerats runt Fukushima.
I en senare bild har Andreas Hanning kompletterat kartan med ytterligare två säkerhetszoner – en på 80 kilometer och en på 250 kilometer. Detta efter att svenska Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderat alla svenskar inom en radie av 80 kilometer från Fukushima att lämna området, samt alla inom 250 kilometer från reaktorn att äta jodtabletter.
Det är en oerhört effektiv kartbild som Ekologistas-bloggen presenterar. De svenska ortnamnen inom zonerna är många – Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Göteborg, Partille… och fler.
Skrämmande och skakande.
Nedlagda Barsebäck ägnas en hypotetisk analys – Hanning presenterar en karta med tre säkerhetszoner på 20, 30 respektive 40 kilometer runt reaktorerna.

– Ni kan se att en säkerhetszon på 20 km inkluderar Landskrona, stora delar av Lund, Malmö, samt precis tangerar utkanterna av Köpenhamn. Tar vi detta steget längre och ser på en säkerhetszon på 30 km så kan ni se att det inkluderar utkanterna av Helsingborg, hela Landskrona, hela Lund, hela Malmö och halva Köpenhamn. Inom 40 km har vi täckt in hela Köpenhamn. Man kan verkligen förstå danskarnas krav på att stänga Barsebäck var förståeligt. Inom 30 km från Barsebäck uppgår befolkningen till omkring 1 miljon. 1 miljon av 15 miljoner invånare är nästan 7 % av befolkningen i Danmark och Sverige ihop. Det skulle vara svårt att evakuera. Vilken tur att Danmark såg till att stänga Barsebäck åt oss…, skriver Andreas Hanning.
Andreas Hanning (F10) är civilingenjör från Chalmers och arbetar nu vid Avdelningen för fysisk resursteori på högskolan. I januari i år startade han bloggen Ekologistas, som granskar medias rapportering inom områden relaterade till miljö och hållbar utveckling, tillsammans med avdelningskollegorna Oskar Englund (Z10) och David Bryngelsson.
I april anslöt också Henric Lassesson (F08), doktorand på Avdelningen för industriell materialåtervinning på Chalmers, till gruppen, medan David Bryngelsson övergick till att medverka som gästskribent.

Läs hela inlägget i Ekologistas-bloggen >>>
ekologistas.se/karnkraft/hur-stort-ar-ett-sakerhetsavstand-pa-20-km

Läs också:
Hedenus får stöd av forskarkollegor >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2011/06/01/hedenus-far-stod-av-forskarkolleger

Chalmersforskare i ny blogg: Enkelriktat om kärnkraft i Vetenskapsradion >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2011/03/15/chalmersforskare-i-ny-blogg-enkelriktat-om-karnkraft-i-vetenskapsradion