Nästan en halv miljon i stipendier från Chalmers MasterCardNär du handlar med ditt Chalmers MasterCard går en halv procent till ett stipendieprogram för högskolans teknologer.
2011 belönades 18 stipendiater med närmare en halv miljon kronor tack vare dig och andra kortinnehavare.
Årets stipendiater presenteras i ett färskt utskick som landar på din hallgolvsmatta i dagarna.
En halv procent av årets omsättning för Chalmers MasterCard blev totalt 473 348 kronor i stipendiemedel!
Tack vare dig som använder Chalmers MasterCard har årets 18 stipendiater kunnat förverkliga idéer kring exempelvis biologiskt nedbrytbara produkter, miljövänlig sopförbränning, uppbyggnad av solcellskraftverk, rening av dieselavgaser och många andra framtidsbejakande projekt.
Ett exempel på hur en tillräckligt innovativ idé kan få två problem att tillsammans bilda en konstruktiv lösning är ett elevarbete som gjordes under kursen ”Sustainable Development in a Southern Context” i Kisumu, Kenya.
Målet med projektet var att koppla ihop ett problem i lokalbefolkningens vardag med en lösning som förbättrar deras livskvalitet. Efter studiebesök och föreläsningar beslöt sig arbetsgruppen för att utgå från de vattenhyacinter som utgör ett stort problem i Victoriasjön, och se om växten kunde omvandlas till en resurs för befolkningen kring sjön.

Marc Hoogendijk, Karin Lidman, Sophie Thornander, Kristin Tobiasson och Lars Marcus Vedeler kom fram till att man ville utveckla en biologiskt nedbrytbar binda, som dessutom skulle bli billig att framställa. I Kenya finns det ett stort behov av en sådan produkt – dels ur ett ekologiskt perspektiv, men framför allt för de 870 000 flickor som inte har tillgång till bindor och därför stannar hemma från skolan en vecka varje månad. Konsekvensen blir att de kommer efter i skolan, vilket hämmar deras egen, och i förlängningen även Kenyas, utveckling.
Så – tack för att du är med och möjliggör teknologernas arbeten genom att använda ditt kort! Ju mer du använder det att betala med, desto fler stipendier kan vi fortsätta att dela ut till kommande och ännu oupptäckta, sinnrika lösningar.

Avancez!

Läs mer om Chalmers MasterCard >>>
www.chalmersmastercard.se