Chalmers och kåren lägger kransar vid William Chalmers gravDen 3 juli 2011 är det 200 år sedan William Chalmers avled.
Chalmers tekniska högskola och Chalmers Studentkår hedrar högskolans grundare genom att lägga ned varsin krans vid William Chalmers grav på Stampens kyrkogård i Göteborg.

– Det är självklart för högskolan att vårda minnet efter William Chalmers. Hans betydelse för högskolans grundande går inte att överskatta. 2011 tänker vi extra mycket på det, och uppmärksammar att det både gått 200 år sedan han skrev sitt testamente, och 200 år sedan hans bortgång. Att lägga en krans vid William Chalmers grav är därför ett fint och enkelt sätt att visa respekt och tacksamhet för hans gärning, säger prorektor Mats Viberg, som representerar Chalmers högsta ledning i samband med kransnedläggningen.

Chalmers Studentkår vårdar sedan många år traditionen att besöka William Chalmers grav i samband med hans dödsdag. I år känns det förstås extra högtidligt att lägga ner blomsterkransen vid monumentet på Stampens kyrkogård.
Studentkåren representeras av nytillträdda ordföranden Emilia Liljeström:
– William Chalmers donation har gett tusentals studenter en fantastisk möjlighet till att få en god utbildning och en god framtid. Genom kransnedläggningen vill vi från kårens sida visa vår tacksamhet, säger hon.
Studentkårens krans för också med sig en hälsning från Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Chalmers är den enda högskola i Sverige som bär ett personnamn. Superkargören William Chalmers (1748–1811) hade skapat en större förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bland annat Kina, under senare delen av 1700-talet. 
Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en Slöjde-Skole för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa.
”Chalmersska Slöjdskolan”, som invigdes i Göteborg den 5 november 1829, blev upphovet till dagens tekniska högskola. I dag är Chalmers ett framåtsträvande tekniskt universitet med en hållbar framtid som övergripande visionär utmaning. Genom sina styrkeområden skapar universitetet plattformar för gränsöverskridande möten mellan forskare, samhälle och studenter.

2011 sammanfaller också med 200-årsminnet av William Chalmers testamente – något som uppmärksammas vid ett flertal evenemang under året.

Kransnedläggningen äger rum söndagen den 3 juli 2011 klockan 10.00 på Stampens kyrkogård i Göteborg. Som chalmerist och/eller trogen bloggläsare är du givetvis välkommen att närvara.