Chalmerist tar över Göteborg Energi


Chalmeristen Lotta Brändström (I90) blir ny vd på Göteborg Energi från 1 oktober.
Efter mutskandalen är det en av regionens hetaste vd-stolar hon sätter sig i.
Ett av hennes tyngsta uppdrag blir att återupprätta bolagets anseende.
– Jag ser en jättestor utmaning i att bygga en stark ledning som tar sig an att forma en kultur, som präglas av öppenhet och förtroende, med fortsatt starka resultat. Det ska vara okej att berätta som det är. Och att ha en öppenhet mot media, säger Lotta Brändström i en stor intervju i Göteborgs-Posten i dag.
Lotta Brändström är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers, och tog sin examen 1990. Med erfarenheter från 14 år inom Sydkraft och sju år på Trafikverket bakom sig utnämndes hon till ny vd av styrelsen för Göteborgs Energi i går.
– Det känns fantastiskt. Det känns som hem-hem, i den bemärkelsen att det är hem till en bransch som jag började i och tycker väldigt mycket om, och hem till Göteborg, säger Lotta Brändström till GP:s reporter Joakim Magnå.
Hon säger sig inte ha gått opåverkad genom mutskandalen, och menar att det nu är viktigt att lära sig av erfarenheterna för att kunna komma vidare.
– Det handlar om att komma överens om vilka värderingar som ska gälla och hur det ska komma ut i organisationen. Det är 1 200 anställda så det är jätteviktigt att ledningen inte sitter instängd. Detta måste prägla hela verksamheten ända ner till varenda servicemontör.
Hon beskriver sig själv som en otålig ledare med entusiasmerande egenskaper:
– Jag brukar vilja fatta beslut snabbare än vad andra gör. Skulle det gå fel kan man väl ändra. Jag är ingen John Wayne som skjuter från höften, men jag tycker om när man ser resultat, säger Lotta Brändström till GP i dag.

Foto: Faksimil från GP