Strokehjälmen från Chalmers testad på ministernivåNäringsminister Maud Olofsson och utbildningsminister Jan Björklund gästade chalmersbolaget Medfield Diagnostics i våras.

Statsråden fick bland annat en demonstration av företagets så kallade ”strokehjälm”, som snabbt kan avgöra om en patient drabbats av en propp eller en blödning.
På bilden testar näringsministern hjälmen under överinseende av Medfields vd Patrik Dahlqvist.
Diagnosinstrumentet Strokefinder R10 är en hjälm som med hjälp av mikrovågor snabbt kan diagnosticera typen av stroke. Den påminner utseendemässigt om en gammaldags hockeyhjälm och bygger i grunden på en idé från chalmersprofessorn Mikael Persson.
Näringsministern visade stort intresse för hjälmen och ställde många frågor kring bakgrunden av bolaget Medfield Diagnostics, om forskningen på Chalmers samt vilka drivkrafter man har som entreprenör.
Maud Olofsson ansåg också att innovationer som genomförs mellan olika discipliner, där kommunikation och samarbete mellan exempelvis tekniska universitet och hälsovård är av stor vikt, är en stor styrka för Sverige.
– I Sverige har vi goda förutsättningar för att skapa ett bra innovationsklimat. Vi är bra på att kombinera olika discipliner och kompetenser, men den internationella konkurrensen blir allt tuffare, säger Maud Olofsson i ett pressmeddelande.
Bolagets vd Patrik Dahlqvist fick också möjlighet att berätta hur ett medicintekniskt företag som Medfield lyckas hitta in i vården och få möjlighet att testa sin produkt i vårdmiljö. Företaget står nu inför nya utmaningar med behov av att genomföra större kliniska prövningar och innovationsupphandling.
Även utbildningsminister Jan Björklund har gästat Medfield under våren för att höra mer om företagets innovation.
Medfield Diagnostics är en avknoppning från Chalmers, grundad 2005 av forskarna Mikael Persson och Andreas Fhager som båda är verksamma vid Instutionen för signaler och system.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har köpt in Strokefinder och genomför nu en klinisk studie för att ytterligare verifiera Medfields teknik.
– Allt det arbete som vi lagt ner i vår produktutveckling ger nu utdelning. Vi har velat skapa ett användarvänligt instrument som vårdpersonalen lätt kommer igång med. Det är förstås mycket tillfredställande att få så god respons från sjukhuset. Dessutom syns det i hur väl denna studie fortlöper, säger Patrik Dahlqvist i ett pressmeddelande.
Ett tänkbart framtidsscenario är att ambulanser utrustas med strokehjälmar.

Foto: Stefan Kidborg

Läs mer om Medfield Diagnostics >>>
www.medfielddiagnostics.com

One comment

  1. Pingback: MedTech West uppmärksammas i tidningsbilaga « Chalmers alumniblogg