Finstämd minnesceremoni 200 år efter William Chalmers dödPå dagen 200 år efter sin död hedrades grundaren av Chalmers tekniska högskola med en finstämd kransnedläggning på Stampens kyrkogård i förmiddags.

Högskolans ledning, Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen placerade två vackra sommarkransar vid William Chalmers grav.
– Jag tror att han hade tyckt att dagens Chalmers lever upp till hans motto, avancez. Det handlar inte enbart om att bevara vår historia utan även om en fortsatt strävan framåt, säger prorektor Mats Viberg.
Det är tidig förmiddag, söndagen den 3 juli 2011. På Stampens kyrkogård vid Svingeln i Göteborg står träd och gräsmattor i full blomning, en behagligt ljummen vind leker i gångarna mellan de välskötta gravarna och monumenten, och då och då letar sig solen ner genom det lätta molntäcket på himlavalvet.
Stampens kyrkogård är kanske som allra vackrast just nu.
En och annan förbipasserande stannar nyfiket till vid åsynen av det högtidsklädda sällskap som varsamt lägger ner två blomsterkransar med vackra band invid ett särskilt betydelsefullt monument – William Chalmers grav.
På plats finns halva den nyvalda kårledningen, med ordförande Emilia Liljeström i spetsen, samt Chalmers nytillträdde prorektor Mats Viberg, som lägger ner en krans för högskolans räkning.
– Det är viktigt att vårda historien. Den historiska anknytningen ger oss en konkurrensfördel gentemot andra högskolor, och stärker vårt varumärke ytterligare. William Chalmers exempel visar att om man planterar ett frö kan det växa till något fantastiskt, säger Mats Viberg.
”William Chalmers, född 1748 död 1811, för wärnlösa barns och sjukas frikostiga vård tackad av det samhälle hans verksamhet gagnade, hvilar här”, står det på den höga gravstenen som sträcker sig långt över kyrkogårdsmuren.
Kårordförande Emilia Liljeström kommer till kyrkogården tillsammans med vice kårordförande Axel Jarenfors, Hanna Siggelkow, husansvarig, utbildningsenhetens ordförande Amanda Stehn och utbildningsenhetens vice ordförande Dan Li.
– Som chalmerist är man extra stolt en sån här dag. Jag tror att William Chalmers hade varit överväldigad om han sett hur dagens högskola utvecklats, och hur hans namn lever vidare genom att alla som gått på Chalmers kallar sig chalmerister och bidrar till den gemensamma chalmersandan, säger Emilia Liljeström.
Studentkåren har i många år hedrat William Chalmers minne genom att lägga ner en krans på hans dödsdag varje år. I år gör man för första gången en gemensam ceremoni med högskolans ledning för att uppmärksamma att det gått 200 år sedan grundarens bortgång och lika länge sedan han skrev sitt testamente.
Utbildningsenhetens ordförande Amanda Stehn ser de historiska kopplingarna mellan Chalmers och staden Göteborg som en av högskolans största tillgångar:
– Det ger spänning till nuläget. Vi kan också inspireras av William Chalmers gärning när vi själva jobbar med entreprenörskap och ser hur han vågade satsa på en idé som han trodde på, säger hon.
Vice kårordförande Axel Jarenfors menar att William Chalmers donation är ett exempel att dra lärdom av ända in i vår egen tid:
– Framför allt kan vi lära oss hur man borde använda en stor ihopsamlad förmögenhet till något som gynnar andra människor och inte bara en själv, säger han.
Emilia Liljeström inflikar:
– Det var också just fattiga barn han ville stödja, och det är en viktig del av historien om Chalmers.
Det blir en högtidlig stund framför det imponerande monumentet. Man anar ljudet av historiens vingslag. Invid graven har teknologföreningen CS dagen till ära placerat en lykta samt ett glas konjak, ett litet hyss som får de närvarande att småle varmt.
En grupp teknologer sällar sig också till sällskapet efter att ha läst om ceremonin på Chalmers hemsida. De ställer sig lite vid sidan av för att ta del av atmosfären.
Kårens krans innehåller också en hälsning från Chalmersska Ingenjörsföreningen, som dock inte hade möjlighet att ha någon representant på plats.
Emilia Liljeström håller ett kort och välformulerat tal innan de båda kransarna placeras invid gravmonumentet:
– Med kransarna vill vi visa vår tacksamhet. William Chalmers donation har gett tusentals studenter en mycket god utbildning och chalmerister en ljus framtid, säger hon och utbringar ett klassiskt chalmersleve för högskolans grundare.
En tyst minut i stilla eftertanke framför graven får avsluta ceremonin.
William Chalmers log förmodligen också gillande i sin himmel när han blickade ner på sina efterföljare.

BILDTEXTER uppifrån och ner:

  1. Chalmers Studentkår, Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen uppmärksammade 200-årsminnet av William Chalmers bortgång. Fr v utbildningsenhetens vice ordförande Dan Li, Chalmers prorektor Mats Viberg, Hanna Siggelkow, husansvarig, kårordförande Emilia Liljeström, vice kårordförande Axel Jarenfors, samt utbildningsenhetens ordförande Amanda Stehn.
  2. Kransarna till William Chalmers minne bar hälsningar från Chalmers AB, Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen.
  3. Prorektor Mats Viberg och kårordförande Emilia Liljeström framför gravmonumentet.
  4. På väg fram till graven med de vackra sommarkransarna: fr v kårordförande Emilia Liljeström, utbildningsenhetens vice ordförande Dan Li, Hanna Siggelkow, husansvarig, utbildningsenhetens ordförande Amanda Stehn, vice kårordförande Axel Jarenfors, samt prorektor Mats Viberg.
  5. Amanda Stehn och Axel Jarenfors placerar minneskransen invid graven.
  6. Chalmers prorektor Mats Viberg rätar till högskolans krans.

Foto: Emil Johansson, Ejoh Photography

Se fler bilder från minneshögtiden >>>