Tomas Kåberger kommer hem till ChalmersChalmeristen Tomas Kåberger (F83) avgår som generaldirektör på Energimyndigheten för att ta sig an strategiska frågor kring nyttiggörande och industrisamarbeten för Chalmers styrkeområde Energi.
– Jag har uppskattat Tomas Kåberger mycket som generaldirektör. Det är roligt att hans arbete med att ställa om Sveriges energisystem i en klimatvänligare riktning nu innebär att han får nya utmaningar, säger energiminister Maud Olofsson.
Tomas Kåberger blir också styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation i Japan. På Chalmers ersätter han Mats Rydehell som nu avslutar sitt uppdrag som co-director för styrkeområdet Energi.
– Japan har stora utmaningar och starka drivkrafter att lyckas. Därför vill jag gärna åta mig detta uppdrag, och har bett regeringen om entledigande från min tjänst på Energimyndigheten, säger Tomas Kåberger i ett pressmeddelande.
Hans långa erfarenhet från arbetet med liknande frågor i de nordiska och europeiska länderna, är relevant för den japanska stiftelsen. Parallellt med uppdraget som ordförande i Japan Renewable Energy Foundation ska Tomas Kåberger arbeta med forskning och nyttiggörande av energiforskningsresultat på Chalmers.
Det blir som att komma hem – Kåberger har tillbringat stora delar av sin karriär på Chalmers. Han doktorerade i fysisk resursteori 1999, är även docent i miljövetenskap och sedan många år en tung röst i energidebatten.
Thore Berntsson (K71), chalmerist, styrkeområdesledare och professor i värmeteknik och maskinlära, är glad över att ha lyckats locka Tomas Kåberger tillbaka till Chalmers.
– Jag vill tacka Mats Rydehell för mycket gott samarbete och enastående insatser när det gäller nyttiggörande och vill välkomna Tomas Kåberger till Chalmers. Jag är övertygad om att hans stora kunskaper kring energisystem och samspel mellan forskning, näringsliv och samhälle samt hans unika nätverk i Sverige och internationellt får utomordentligt stort värde för styrkeområde Energi och för Chalmers, säger han.
Mats Rydehell börjar arbeta som konsult vid KanEnergi den 1 september, ett företag han själv grundade 1993. KanEnergi är experter inom effektiv  energianvändning, produktion, distribution och användning av förnybar energi, och har kontor i Göteborg, Skara och Karlstad samt även i Norge genom moderbolaget Asplan Viak.
I går beslutade regeringen att formellt entlediga Tomas Kåberger från hans anställning som generaldirektör och chef för Energimyndigheten.
Tillförordnad generaldirektör och myndighetschef blir avdelningschefen Andres Muld.

Text: Michael Nystås och Ann-Christine Nordin
Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer:
Kåberger entledigad som generaldirektör för Statens energimyndighet >>>
www.regeringen.se/sb/d/15058/a/173485

KanEnergi växer vidare >>>
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kanenergi_sweden_ab/news/view/kanenergi-vaexer-vidare-26213