Tävla i "forskarnas Venture Cup"


Har du en idé som kommer ur din forskning?
Innovationskontor Väst, GU Holding AB och sex västsvenska högskolor, däribland Chalmers, bjuder nu in till Lärosätenas Idétävling Väst (LIV) 2011.
Det är som ett Venture Cup för forskare.
LIV är en idétävling som arrangeras av Innovationskontor Väst och GU Holding AB i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Halmstad, Jönköping och Sveriges Lantbruksuniversitetet i Skara. Vår avsikt med idétävlingen är att medverka för att allmänt vidga synen på nyttiggörande och dess betydelse för forskningen, samt ge forskaren möjligheten att testa nya former av nyttiggörande.
LIV vänder sig till forskare, professorer eller doktorander som är knutna till de sex medverkande lärosätena, och som vill realisera sitt forskningsresultat. Idéerna skall ha ett nyttiggörandeperspektiv och det skall finnas ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt hållbart tänk.
Med denna utlysning vill vi premiera forskare med konsultcheckar till ett värde av 180 000 SEK. Tävlingen innehåller tre olika kategorier av priser:

  • 1:a pris 60 000 SEK
  • 2:a pris 30 000 SEK
  • 3:e pris 20 000 SEK

Bästa idé från varje lärosäte belönas med konsultcheckar om 10 000 SEK. Allmänheten kan påverka om idén skall vinna ett specialpris om 10 000 SEK.

Sista ansökningsdagen är den 6 november 2011.

Läs mer om idétävlingen >>>
www.innovationskontor.vast