Arkitekter delar på 200 000 i stipendiumChalmeristerna Johan Tönsgård, Anna Tenow och Jessica Wren belönas med Wernstedtska resestipendiet 2011.
Priset delades ut vid en finstämd ceremoni i Chalmersska huset häromveckan.
Stipendiaterna delar på sammanlagt 200 000 kronor, och får nu chansen att genomföra inspirationsresor och studier i olika delar av världen.
Wernstedtska resestipendiet är uppkallat efter den legendariske arkitekten och chalmersprofessorn Melchior Wernstedt (1886-1973). Han ritade flera välkända byggnader på Chalmersområdet, bland annat Kopparbunken, Fysiksalen och Chalmers första kårhus.
Wernstedt var själv mycket road av att resa och tyckte det var viktigt att komma ut och se sig om i världen. Priset till hans minne kan sökas av chalmersutbildade arkitekter under 35 år.
De unga arkitekterna får priset för att kunna genomföra varsin minst fyra månader lång inspirationsresa utomlands. Pristagarna har utsetts av en jury med Dick Hedman som ordförande och en professorsnämnd bestående av Ana Betancour, Claes Caldenby och Sten Gromark vid arkitekturinstitutionen på Chalmers.
Johan Tönsgård (A05) tilldelas 60 000 kronor för en resa till östra delen av Medelhavet. Hans plan är att genomföra en resa helt i Melchior Wernstedts anda – långsamt, reflekterande och med penna och papper som verktyg.
Tönsgårds valda arbetssätt är uttalat den konstnärliga undersökningen. Han beskriver en önskan att efter fem års yrkesverksamhet återvanda till sökandet efter ”ursprungliga värden”.
För honom är det platser där sten lagts på sten för ”skydd och funktion, liv och njutning”. Han vill därför söka sig till platser i östra delen av Medelhavet ”som genomgått så många förändringar som möjligt”.
Där väntar han sig finna både ”den ursprungliga stenhuggarens omsorg” och lager på lager av nya funktioner.
Målet är estetiskt men det går inte att skilja från livet som levs och levts på platsen.
Resan är tänkt att vara långsam och eftertänksam och redskapen likaså: penna och papper, ”bort från datormaskinens totala dominans”.
Tönsgårds resplan börjar i Rom med utflykter till södra Italien. Sedan tåg till Istanbul och vidare med tåg och buss genom Turkiet och Syrien till Beirut. Därifrån båt till Cypern och vidare till Israel och Jaffa. Till sist buss från Jerusalem via Kairo till Alexandria.
Anna Tenow (A07) får 80 000 kronor för att kunna genomföra en resa till Kina, där hon vill studera äldre och nyare bostadsarkitektur.
Förutom sin arkitektutbildning på Chalmers har hon tillbringat ett år vid London Metropolitan.
Hon har blivit kvar som arkitekt i London och arbetat mest med bostäder på kontoret Maccreanor Lavington. Hon har utvecklat ett intresse för staden och bostaden, två skalnivåer i arkitekturen som hänger samman.
I Västerlandet har den halvprivata zonen mellan det privata hemmet och den offentliga gatan varit viktig. I traditionellt kinesiskt stadsbyggande är tomten mycket mera sluten mot gatan. Efter mitten av 1800-talet öppnades Kina alltmer mot inspiration från Väst.
Den undersökning Anna Tenow vill göra gäller de kinesiska bostadstypernas utveckling mellan 1840 och 1978, då Kina åter öppnades för Väst efter Maos död. Hon pekar särskilt på tre traditionella hustyper: Siheyuan (kringbyggd gård, vanlig i Beijing), Yaodong (underjordiskt gårdshus, finns i siltbalten i Shaanxi och Hennan) samt Lilong (radhus, vanliga i Shanghai). Till det kommer också, fran 1950-talet, flerbostadshuset.
Tyngdpunkten i Anna Tenows resa ligger på den vetenskapliga undersökningen. Hennes ansökan innehåller en litteraturlista och en resplan med Beijing och Shanghai som bas och med utflykter till de övriga områden där exempel på hennes hustyper finns.
”En väl dokumenterad och originell resplan som kan förväntas ta fram för Sverige ny kunskap”, skriver juryn i sin motivering.
Jessica Wren (A04) får 60 000 kronor för att kunna genomföra en resa till USA och Småland, på spaning efter hur en lokal dialekt kan omsättas i ny arkitektur.
”En originell tvärkoppling och besök hos några intressanta, inte särskilt välkända, arkitekter. Arbetet förenar ett vetenskapligt arbetssätt med ett konstnärligt”, tycker juryn i sin motivering.
”Sökande efter en lokal dialekt” är temat för Jessica Wrens resa. Hon känner sig både som amerikan och smålänning och vill undersöka sina egna rötter och hur dialekter, brytningar och identiteter hänger samman i arkitekturen.
Hon vill också söka upp arkitekterna bakom stiftelsen ”Make it right” som arbetat med staden New Orleans efter orkanen Katrina 2005, och jämföra hur lokala arkitekter och inbjudna internationella storheter hanterat återuppbyggnaden efter orkanen.
Jessica planerar även ett besök hos Frank Harmon som sedan 40 år arbetar med en traditionsnära arkitektur i Raleigh på den amerikanska östkusten. Det ”svenska” i Frank Harmons arkitektur är något som intresserar Jessica och som hon vill diskutera med honom.
Tillbaka i Sverige ska Jessica undersöka det småländska kulturarvet för att kunna hitta sätt att förankra sitt eget arbete på platsen.
Hon vill söka upp både den traditionella arkitekturen och studera nya försök som Hisingstorp i Jönköping.

Bildtext: 2011 års stolta mottagare av Wernstedtska resestipendiet, fr v Johan Tönsgård, Anna Tenow och Jessica Wren, tillsammans med prisjuryns ordförande Dick Hedman, näst längst till höger. Foto: Barbara Lindgren

Läs Håkan Lindqvists porträtt av Melchior Wernstedt ur Chalmers magasin nr 1|2008 [pdf, 394 Kb] >>>
https://document.chalmers.se/download?docid=1422418676