Chalmersforskare om framtidens fordon i SVT:s VästnyttDet börjar bli ont om olja, kol och gas – och år 2080 räknar forskarna med att lagren är helt tomma.
Men om konsumtionen fortsätter att öka som hittills kan resurserna ta slut redan 50 år tidigare.
Det varnar fordonsforskaren och chalmeristen Anders Grauers (E90) för i en stor intervju i SVT:s Västnytt:
– Det är svårt att sia om om resurserna är slut 2030 eller om det kommer tidigare. Det vi vet är att vi måste få bort konsumtionen helt inom en inte alltför avlägsen framtid. Då är det ingen idé att tvista om huruvida det blir 2040, 2050 eller 2030, säger han till Västnytts reporter Hans-Åke Mossberg.

Anders Grauers tycker att det saknas visioner från makthavare och politiker om framtidens transportsystem. För tekniken finns redan i hög utsträckning.
– Problemet är att vi inte kommer framåt om vi sitter och väntar på att någon aktör ska lösa det åt oss. Industrin kan bara ta fram produkter som folk vill köpa, folk kan bara köpa det som finns framme – och ofta kan lagkrav och skatteregler påverka vad vi väljer, säger Anders Grauers.
Han lyfter också fram hur viktigt det är att anpassa infrastrukturen för de fordonstyper som kommer att gälla i framtiden. Och vi kan heller inte förlita oss på att kunna köra bil med etanol och andra typer av biobränslen i tankarna. För de kommer också att sina:
– Mängden biomassa räcker inte och det är redan konkurrens om den biomassa som finns. Vi använder den till både papper, mat och allt möjligt annat. Det gör att vi kan vara ganska säkra på att biobränsle är en bra lösning, men bara för en mindre del av de transporter vi gör i dag – som flyg, båtar och långväga transporter på väg.
Anders Grauers menar att framtidens personbilar med all sannolikhet kommer att drivas med hjälp av elektricitet. Det är den lösning som återstår, och chalmersforskaren är positiv till teknikutvecklingen.
– För kunden behöver inte detta alls vara särskilt dramatiskt – en elbil är en utmärkt bil. Problemet är att den i dag är ganska dyr, men på sikt ser det inte ut att vara omöjligt att få ner priset till nivåer som är fullt jämförbara med vad dagens bilar kostar, säger Anders Grauers till Västnytt.