Kemister från 1962 möttes igen32 glada chalmerister som alla började på kemiprogrammet hösten 1962, möttes igen på Chalmers häromveckan – 49 år senare.

Återseendena började redan på teknologgården en av höstens få riktigt soliga dagar, där damer och herrar i mogen ålder presenterade sig för varandra, i många fall med namn.
Men inom en minut syntes mest bara välbekanta ansikten och personligheter från 60-talet.
Lunch intogs bland de nuvarande studenterna i det tioårsjubilerande kårhusets matsal. Alla fick testa proceduren kassakö, bricka, matdisk, sallad, bröd, platsletande, mat och prat, kaffe och diskinlämning.
Chalmersområdet beskådades och kommenterades sedan från både geniknölen, biblioteksentrén och naturvetargården framför kemihuset.

Besök i kemihuset
I kemihuset tog först Ulf Svanberg emot och berättade om dagens verksamhet vid livsmedelsvetenskap. Marie Alminger demonstrerade sedan den intressanta matspjälkningsapparaten.
Efter fika på Café Hedvall presenterades Institutionen för kemi- och bioteknik av prefekten Ulf Carlson. Hissen tog sedan alla upp till 10:an med sin storslagna utsikt över Göteborg.
Hans Theliander informerade om skogsindustriella projekt och guidade sedan nere i den ombyggda apparathallen som avslutning.

Festmiddag och spex
På kvällen intogs festmiddag på Hotel Panorama där de flesta tillresta tagit in. Även frukost och lunch på lördagen gav tillfällen att friska upp gamla kontakter. Däremellan samlades gruppen och under ett par korta timmar hann många ge glimtar från sina yrkesliv och livsöden. Det gav bakom alla skratt en djupare dimension åt träffen där alla nog fick med sig något som sitter kvar i minnet.
De flesta träffades efter en stunds vila åter för spex på Lorensbergsteatern och därefter spexkalas på kårhusrestaurangen.
Tyvärr blev det inte tillfälle att presentera att vi hade den äldsta spexaren med i vår grupp, nämligen Anders Ringström som varit med sedan 1963 års föreställning Charles II.

Intressanta diskussioner
Chalmers alumnikoordinator Peter Hellqvist (KB03) representerade högskolan vid återträffen och rapporterar om ett par synnerligen trivsamma timmar:
– Det var många roliga och intressanta diskussioner. Vi konstaterade bland annat att så många av dem är bosatta i Skåne. Förmodligen beror det på att Lund saknade kemiutbildning på den tiden, samtidigt som livsmedels- och kemiindustrin redan då var på stark tillväxt, säger Peter Hellqvist.
Över lunchen kretsade samtalet även kring skillnaderna mellan studierna då och nu. Kemisterna från 1962 var vana vid att läsa minst fyra kurser parallellt och sedan tentera dessa vid ett och samma tillfälle. I dag läser teknologerna på sin höjd tre kurser parallellt.

Tidigt ute med praktik
– Något som också slog mig var att det redan på den tiden tycktes vara väldigt vanligt med internationell praktik. Vi pratar ju gärna om att Chalmers blir mer och mer globalt, men genom praktiken fanns sådana inslag redan då, konstaterar Peter Hellqvist.
Chalmers alumniblogg tackar Eva Örnskär och Göran Petersson för den positiva berättelsen om den lyckade återträffen.

BILDTEXT:
Kemister från 62. Nedre raden fr v: Lissela Carlsson, Erik Wiklund, Sigrid Edstam, Cath Brorson, Karl Uno Svensson, Lena Janzén, Ija Alsholm, Märit Beckeman, Reidun Löwendahl (gick textillinjen på Chalmers), Agneta Carlsson, Gun Claesson, Jan-Erik Carlsson, Roger Carlsson, Lasse Löwendahl, Tore Rehnberg.
Mellersta raden fr v: Ingrid Wiklund, Eva Örnskär, Björn Örnskär, Anders Ekberg, Georg Musold, Anders Ringström, Bengt Carlsson, Göran Härnulv, Ingela Härnulv.
Bakre raden fr v: Göran Petersson, Christina Ramstedt, Gert Hansson, Lennart Ramstedt, Hans Alsholm, Sven-Inge Axenfalk, Claes-Göran Beckeman, Bo Claesson.

Berätta om Din återträff i Chalmers alumniblogg
Vill Du också dela med dig av text och bilder från Din återträff? Alumnibloggen berättar mer än gärna om chalmeristers återträffar! Mejla textunderlag och bilder till Michael Nystås, kanalansvarig för bloggen, på michael.nystas@chalmers.se, så hjälper vi Dig att nå ut.