Stort genomslag för Chalmers senaste forskning


Forskare vid Chalmers har lyckats med bedriften att skapa ljus ur vakuum, något de är först med i världen.
Det uppmärksammas nu i medier över hela världen – i Sverige bland annat i SVT:s Västnytt, Dagens Nyheter och Vetenskapsradion.
Experimentet baseras på en av de viktigaste grundsatserna inom kvantmekaniken, att vakuum inte alls är tomma intet.
I själva verket kryllar det av virtuella partiklar som dyker upp för att försvinna lika snabbt.
Att skapa ljuspartiklar ur tomma intet är något fysiker velat göra ända sen det förutspåddes redan för fyrtio år sedan.
I veckan publicerades resultaten i den naturvetenskapliga tidskriften Nature.
Men någon omedelbar nytta med det lyckade försöket ser inte ens forskarna själva.
– Det är kul att det bidrar till vår förståelse om hur naturen fungerar, säger docent i kvantfysik Göran Johansson till SVT:s Västnytt.
Dagens Nyheters vetenskapsredaktör Karin Bojs ägnade hela sin söndagskolumn åt chalmersforskarnas genombrott:
”Det är frestande att ta till religiösa formuleringar, som varde ljus eller att skapa något ur intet. Men experimentet som Per Delsing och hans medarbetare redovisar i torsdagens nummer av tidskriften Nature stämmer utmärkt väl överens med fysikens alla kända lagar”, skriver hon under rubriken ”Och i Göteborg skapar de ljus ur ingenting”.
Karin Bojs menar att chalmersforskarna framför allt har ”öppnat dörren för nya experiment som kan förklara hur inget blev något och hur det blev ljus från allra första början”.

Foto: SVT

Läs Karin Bojs vetenskapskrönika >>>

Hör inslag om upptäckten i Vetenskapsradion >>>

Läs pressmeddelande från Chalmers >>>

One comment

  1. Gilad Shalit

    Positivismen har sina sidor,…. problemet med verkligheten är att den är ologisk, underställd matematiska formler; ändå är det så här det måste fungera. Varför ligger filosofin så fruktansvärt efter de enorma framsteg som sker inom (kvant) fysiken? Star trek är idag mer verkligt än religion eller den eftersläpande filosiofin,..

    nåväl, det var min spontana reaktion. Den dag vi kan studera virtuella partiklar har Hawking sitt Nobelpris, mänskligheten tagit ett stort steg framåt, och skapelsen sin förklaring.