John Holmberg aktuell med ny bokVicerektor John Holmberg är högaktuell med en ny bok där han tillsammans med andra forskare diskuterar klimatomställning och mänskligt välbefinnande.
– Man får inte glömma bort det som inte går att mäta ekonomiskt. Robert Kennedy sa redan 1968 att BNP egentligen mäter allting – utom det som gör livet värt att leva, säger han.
John Holmberg är vicerektor med ansvar för drivkraften hållbar utveckling på Chalmers, professor i fysisk resursteori och innehar även Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
Sedan 2010 är han dessutom ordförande i juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling, som delas ut den 14 december.
Den nya boken ”Klimatomställningen och det goda livet” är ett spännande samarbete mellan forskare på Chalmers och Göteborgs universitet.
För första gången kopplas klimatfrågorna ihop med forskning om lycka och välbefinnande.
– Det är en förstudie som vill visa hur kunskapsläget ser ut när det gäller välbefinnande och lycka, och hur man kan koppla det till hållbar utveckling. Vi lyfter fram några fall där en sådan koppling skulle kunna vara relevant.
John Holmberg, Jonas Nässén och David Andersson på Avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers har skrivit boken tillsammans med Jörgen Larsson och Sebastian Svenberg på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
– Om vi börjar med att prata om välbefinnande innan vi pratar om klimat, finns det en möjlighet att få igång en diskussion om vad som är det goda livet. I den diskussionen kan det födas en ökad acceptans för omställningar som innebär en klimatförbättring. I rapporten undersöker vi sådana möjligheter, men även målkonflikter, säger John Holmberg.
Hans medförfattare är forskarassistenter och doktorander på Chalmers och GU. Jörgen Larsson har uppmärksammats för sina studier om tid och föräldraskap, och har bland annat skrivit boken ”Rik på riktigt – en värdefull vardag är möjlig” tillsammans med Fredrik Warberg. Han bloggar på jorgenlarsson.nu, är engagerad i föreningen Tidsverkstaden och delar sin tid mellan universitetet och Chalmers.
Planen är att Jörgen Larsson ska gå över till heltid på Fysisk resursteori så snart doktorshatten är i hamn på sociologiska institutionen.
Jonas Nässén är en av John Holmbergs tidigare doktorander och arbetar nu som forskarassistent på Fysisk resursteori. Och David Andersson doktorerar just nu på avdelningen:
– David har en bakgrund både inom nationalekonomi och psykologi, och har ett stort intresse för de här frågorna. Det är en udda bakgrund för att vara på Chalmers, men ett spännande tillskott till vår forskningsmiljö, säger John Holmberg.

Höll uppmärksammad slutpresentation
Det var efter att John Holmberg hållit den uppmärksammade slutpresentationen på Naturvårdsverkets stora Klimatforum 2008, som han blev tillfrågad om han ville skriva en rapport på temat klimat, konsumtion och lycka.
– Som människor tenderar vi att lura oss själva väldigt när det gäller vad vi blir lyckliga av. Ofta tror vi att vi eller någon nära anhörig måste drabbas av något för att vi ska ompröva vad som ger livet mening. Men den del som är klimatsnål och som gör oss lyckliga är umgänge med de vi tycker om. Vad forskningen däremot tydligt visar att vi inte blir lyckliga av är till exempel pendling till jobbet, säger Holmberg.
Hittills kan man identifiera två huvudstrategier för att kunna uppnå en hållbar värld: att hitta ny teknik som kan lösa problemen åt oss, och livsstilsförändringar, ofta kopplade till negativa uppoffringar.
– Det är naturligtvis viktigt med ny teknik, men svenskens konsumtion är fortsatt energitung. När inkomsten ökas med tio procent går energianvändningen upp med åtta procent. Det jag presenterade på Klimatforum är en möjlig tredje strategi. Om man tittar på den lyckoforskning som blivit allt vanligare, ser man att det vi blir genuint lyckliga av går väldigt mycket hand i hand med det som måste åstadkommas för en hållbar utveckling. Så det finns hopp i det, och det finns möjligheter att göra oss både lyckligare och mer klimatsmarta, genom att hitta alternativa sätt att färdas, bygga tätare städer och mycket annat.
Intresset för frågorna har John Holmberg burit med sig i många år. Inför FN:s klimatkonferens i Johannesburg 2002 fick Holmberg och hans forskarkollegor på Chalmers i uppdrag att skriva en rapport om så kallad frikoppling, eller ”decoupling” som det heter på engelska.
– Det innebär att man vill försöka få en ökad tillväxt samtidigt som miljöbelastningen ska minska. Men det är ju minst lika viktigt att fråga sig hur väl tillväxten kopplar till det vi blir lyckliga av. Sen kan man göra en direktkoppling mellan det som gör oss lyckliga och miljöbelastningen, förklarar John Holmberg.

Nytt projekt startar med workshop
Nästa steg efter den nyutkomna boken är att forma ett projekt inom forskningscentrumet Mistra Urban Futures. Startskottet blir en tvådagarsworkshop i januari 2012.
– Vi bjuder in forskare från andra discipliner och högskolor samt människor som driver förändringsprojekt i regionen – personer som jobbar med lyckoforskning, stadsplanering, infrastruktursatsningar och annat, berättar Holmberg.
Vid workshoppen möter alltså forskare deltagare med erfarenheter från införandet av de kommande trängselavgifterna och bebyggelsen i framtidens Göteborg.
– De som äger de här projekten kan tillföra ytterligare en dimension till workshoppen. Det ska bli riktigt spännande, säger John Holmberg.
Projektet kommer att innehålla en hel del praktisk samverkan med olika aktörer. Parallellt ska också en seminarieserie genomföras:
– Det är en möjlighet att mötas och diskutera olika ämnen, hålla frågorna levande och lära oss tillsammans. Troligtvis kommer vi även att jobba i sociala medier för att få igång en diskussion med allmänheten.

Laddar upp inför Hållbarhetsdagen
Nu laddar John Holmberg upp inför seminariedagen om hållbar utveckling på Chalmers den 15 december. Rubriken för dagen är ”Chalmers för en hållbar framtid – Tema Afrika”. Holmberg är ansvarig för dagen, och Maria Knutson Wedel är projektledare.
– Det går bra och är väldigt roligt. Det finns ett stort intresse för att delta aktivt och göra olika insatser under dagen. Vi har också ett tillflöde av folk utifrån som förstärker innehållet ytterligare, säger John Holmberg.
Dagen innan delas Göteborgspriset för hållbar utveckling ut till Sue Edwards och Kofi Annan. Sue Edwards är seminariedagens huvudtalare.
– Den 14 december kommer vi också att spela in ett möte mellan Kofi Annan och en grupp chalmersstudenter. Filmen från det mötet kommer vi att visa på seminariedagen den 15. Studenterna och Kofi Annan kommer att diskutera frågor som är relevanta för Chalmers och högskolans utveckling.
Holmberg hoppas att seminariet ”Chalmers för en hållbar framtid – Tema Afrika” ska bli en konkret uppvisning av hur Chalmers gör skillnad för en hållbar utveckling.
– Hållbar utveckling är ett diffust begrepp annars, men här hoppas jag vi kan bli mer konkreta och verkligen visa hur vi jobbar med frågorna. Förhoppningen är att detta ska bli ett återkommande evenemang varje år på Chalmers, säger han.

Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer om boken och ladda ner ett eget exemplar >>>
www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6458-7/

Läs mer om hållbarhetsseminariet på Chalmers >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/seminarie/Sidor/seminarie-chalmers-for-en-hallbar-framtid.aspx