Han leder hundramiljonerssatsning på återvinning av kärnavfallMed 100 miljoner kronor i budget ska en grupp europeiska forskare ta ett samlat grepp om tillverkning och återvinning av kärnbränsle för fjärde generationens kärnkraftssystem. 
Målet är att ta fram säkra bränslen som kan återvinnas till 80 procent, jämfört med dagens 1 procent. 
Chalmers leder storsatsningen.
Fjärde generationens kärnkraftssystem kan innebära att mängden högaktivt långlivat kärnavfall minskar till en tiondel jämfört med idag, och att energiutbytet ökar hundrafalt. Många forskare räknar med att den nya tekniken når ett kommersiellt genombrott om 20 år.
I dagsläget är Tyskland det enda europeiska landet som har tagit beslut om att avveckla kärnkraften.
– Tekniken som behövs för fjärde generationen finns egentligen redan, säger Christian Ekberg (K93, tekn dr KoB 99), professor och forskningsledare i kärnkemi på Chalmers. Det som återstår är att koppla ihop alla delar med varandra. En viktig aspekt är att integrera även återvinningen av kärnavfallet i cykeln, så att man kan bygga kärnkraftverk med anläggningar som återvinner avfallet och tillverkar nytt kärnbränsle av det på plats.

Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer i pressmeddelandet från Chalmers >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/100-miljoner-satsas-p%C3%A5-atervinning-av-karnavfall.aspx