107 sekunder i Västnytt för Sönke Behrends– Om man flyttar godsterminalerna till städernas utkanter får man det utrymme som behövs för att bygga infrastrukturer och effektiva transportmöjligheter. Samtidigt flyttar man de trafikproblem som finns till platser där det inte bor så många människor.
Det sa chalmersforskaren Sönke Behrends i ett inslag i SVT:s Västnytt i måndags.
Hans färska doktorsavhandling uppmärksammades på bästa sändningstid i 107 sekunder.
Godstågsterminaler ligger oftast centralt i städerna. Om vi ska uppnå ett hållbart transportsystem, där det mesta godset fraktas med tåg i stället för lastbil, måste terminalerna flyttas till städernas utkanter.
Det har Sönke Behrends vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers kommit fram till i sin doktorsavhandling, där han har undersökt hur urbana och långväga frakter påverkar varandra.
I måndags intervjuades Behrends av Jesper Henke i SVT:s Västnytt – med godsterminalen vid Gullbergsvass intill Centralstationen i Göteborg som fond. Samma mark som nu används för omlastning av gods skulle kunna användas till exempelvis nya bostäder. Terminalernas placering inne i städerna leder också till ökade luftföroreningar.
– Minskad klimatpåverkan är den största utmaningen i transportsektorn. Därför vill man egentligen flytta mer gods från lastbil till tåg, säger Sönke Behrends i inslaget, som du kan se i sin helhet här ovan.
Jesper Henke avslutar med att berätta om de utvecklingsplaner som finns för just Gullbergsvassområdet. På lång sikt – mellan 20 och 30 år – ska flera projekt bli verklighet:
– Västlänken, en ny bro över Göta Älv och utflyttning av godstågsterminalen. Det kommer radikalt att förändra det här området. Frågan är bara vem som vill ha en ny terminal på sin bakgård? avannonserar Jesper Henke.

Foto: Henrik Sandsjö

Läs mer i pressmeddelande från Chalmers >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/%C3%96kade-t%C3%A5gfrakter-kr%C3%A4ver-f%C3%B6r%C3%A4ndrade-st%C3%A4der.aspx