Sofia Börjesson (M88) ny professor på ChalmersChalmeristen Sofia Börjesson (M88, tekn dr I 97), föreståndare vid forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI) på Chalmers, befordrades nyligen till professor. 

Men det var ingen självklarhet för henne att stanna kvar i forskningsvärlden efter disputationen 1997.
– Jag hade bestämt mig för att aldrig skriva något mer i hela mitt liv, säger hon.
Den nyblivna professorn i Technology Management började sin bana på forskarskolan vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation redan 1988.
Men att stanna kvar i den världen var ingen självklarhet.
Efter doktorsavhandlingen 1997 hade hon, utan att ha en aning om hur välpublicerad hon senare skulle bli, bestämt sig för att aldrig mer skriva något i hela sitt liv.


Forskarprogrammet blev vändpunkten

Vändpunkten kom när Sofia Börjesson blev engagerad i FENIX-programmet, det som senare skulle utmynna i CBI. FENIX var ett forskningsprogram och en forskarskola som syftade till att bygga broar mellan akademin och industrin inom managementforskningen.
– Jag hade en relativt liten roll inledningsvis men var ändå en del i gruppen som arbetade fram idéerna bakom FENIX, och under genomförandet var jag väldigt aktiv i det operativa forsknings- och handledningsarbetet. Plötsligt blev det roligt och meningsfullt med forskning igen, berättar Sofia Börjesson.
Till vardags är hon verksam i avdelningen Innovationstekniks forskargrupp som är nära kopplad till CBI, vars föreståndare hon alltså är sedan starten 2007.
– CBI är vår plattform för forskning och spridning av kunskap och det är också där vi bygger och utvecklar vår forskargrupp. Att vara föreståndare för CBI är ett privilegium och en sådan miljö är en av de bästa förutsättningarna man kan ha för att verka som professor, säger Sofia Börjesson.

Flera befordringar och utmärkelser
Sofia Börjesson är inte den enda som klättrat på karriärstegen. Bland hennes kollegor på CBI och Innovationsteknik är det många som blivit befordrade på senare tid.
Nyligen fick avdelningen två nya docenter, Henrik Berglund och Joakim Björkdahl.
Och tidigare i år fick Maria Elmquist (t h), avdelningschef på Innovationsteknik, ett prestigefyllt erkännande genom att placera sig som nummer tio på listan över årets supertalanger i tidningen Veckans Affärer.

Ser ljust på framtiden
Med ett starkt lag omkring sig ser Sofia Börjesson ljust på framtiden för CBI.
– Vi fortsätter som hittills hoppas jag! Vi har just nu rekryterat ett antal nya doktorander på Innovationsteknik, vilket är väldigt trevligt. Vi startar även tre nya projekt så det känns mycket stimulerande och utmanande, säger den nyblivna professorn.

Text: Caroline Örmgård och Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Läs en längre intervju med Sofia Börjesson på chalmers.se >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-professor-med-starkt-innovationsdriv.aspx

Läs mer om CBI >>>
cbi.chalmers.se

Läs tidigare inlägg:
Flera chalmerister bland Veckans Affärers supertalanger >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2012/01/24/flera-chalmerister-bland-supertalanger