Dags för årets Gustaf Dalén-föreläsning


På fredag är det dags för årets Gustaf Dalén-föreläsning i Gustaf Dalén-salen på Campus Johanneberg.
2011 års Gustaf Dalénmedaljör, chalmeristen Göran Grimvall (F63), föreläser under rubriken ”Tre kulturer – konst som fälthandbok till naturvetenskap och teknik”.
Intresset för Göran Grimvalls föreläsning är så stort att arrangörerna ställts inför det angenäma problemet att byta till en större lokal.
– Och än finns det platser kvar, hälsar Inger Berntsson, administratör på Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Årets Gustaf Dalén-föreläsning hålls av professor Göran Grimvall (F63). Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelade år 2011 Göran Grimvall Gustaf Dalén-medaljen för hans framgångsrika insatser för att öka den folkliga förståelsen och ungdomars intresse för fysik och teknik.
Han har genom ett engagerat och underhållande sätt visat att man med enkel fysikkunskap kan förklara många vardagliga händelser. Tävlingen Teknik-SM för högskolor och universitet och miniproblemspalten i tidningen Ny Teknik är några exempel på Göran Grimvalls stora pedagogiska insatser under åren.
Under föreläsningen ”Tre kulturer – konst som fälthandbok till naturvetenskap och teknik” leder Göran Grimvall oss på en tänkt utomhusvandring för att observera fenomen och företeelser inom naturvetenskap och teknik, som vi kanske inte tänkt på tidigare, men som vi vid nästa promenad troligen inte kan undgå att lägga märke till.
Peter Keen (M66, t v), barnbarn till Gustaf Dalén och ledamot av Gustaf Dalén-sällskapet, medverkar och berättar om sin berömde morfar, som tilldelades Nobelpriset i fysik för 100 år sedan, år 1912.
Göran Grimvalls föreläsning följs av en öppen diskussion under ledning av Ulf Gustavsson (E62), mångårig ledamot i Chalmersska Ingenjörsföreningens styrelse. Chalmers rektor Karin Markides kommer också att närvara under föreläsningen.
Gustaf Dalén-medaljen instiftades 1948 och delas ut årligen av Chalmersska Ingenjörsföreningen, för ”förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden”.

Foto från prisutdelningen den 16 april 2011: Chalmersska Ingenjörsföreningen
Foto på Peter Keen från Gustaf Dalén-föreläsningen 2011: Jan-Olof Yxell

Gustaf Dalén-föreläsningen 2012
Tid: 2 mars 2012, kl 18.00
Plats: Gustaf Dalénsalen, Chalmers, Chalmers Tvärgata 5, Campus Johanneberg
Föreläsare: Göran Grimvall, 2011 års Gustaf Dalénmedaljör
Föreläsningen är kostnadsfri

Läs mer om Gustaf Dalén-medaljen och tidigare medaljörer >>>
www.cing.chalmers.se/GustafDalenPresentation/v002.html

Daléns barnbarn berättade om sin morfar >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2011/03/06/dalens-barnbarn-berattade-om-sin-morfar

Läs tidigare inlägg om Gustaf Dalén >>>
chalmersalumni.wordpress.com/category/gustaf-dalen

Läs om Dalén-museet >>>
www.dalenmuseet.se