I huvudet på Björn Siesjö – stadsarkitekten föreläser på Stadsmuseet


Chalmeristen och stadsarkitekten Björn Siesjö (A92) föreläser i eftermiddag på Stadsmuseet i Göteborg.
Siesjö framträder i museets seminarieserie ”Mellanrum” som tar upp olika aspekter på stadsutveckling.
Den fantasieggande titeln på hans föreläsning är ”I huvudet på en stadsarkitekt”.
Han kommer bland annat att berätta om vad som driver honom i hans nya uppdrag.

I huvudet på en stadsarkitekt
Tid: 29 februari 2012, kl 17.00
Plats: 
Göteborgs Stadsmuseum
Föreläsare: 
Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg
Föreläsningen är kostnadsfri

Foto: Kanozi Arkitekter

Så här presenterar Stadsmuseet sin seminarieserie:
Mellanrum – samtalsserie om stadsutveckling
Intresset för frågor om stadens utveckling och hållbarhet blir allt större. Det märks inte minst i massmedia. Medborgargrupper, segregation, ikonbyggnader, blandstad – infallsvinklarna är många och engagemanget stort, både från allmänhet, tjänstemän, politiker och forskare. I Mellanrum för man samman olika frågor och röster om arkitektur, stadsutveckling och hållbar utveckling. För dig som är intresserad av att hur staden ser ut, förändras och utvecklas.

Seminarieserien fortsätter under våren med Mistra Urban Futures Lars Reuterswärd den 28 mars, chalmersprofessorn Claes Caldenby och kulturgeografen Sara Westin den 25 april, och chalmersutbildade arkitekten Vanja Larberg (A03) den 30 maj.

Läs mer om Göteborgs Stadsmuseum >>>
www.stadsmuseum.goteborg.se

Göteborg hämtar nye stadsarkitekten från Chalmers >>>
chalmersalumni.wordpress.com/2011/11/24/goteborg-hamtar-nye-stadsarkitekten-fran-chalmers