Färre blogginlägg under kommande veckor


Verksamheten på Chalmers alumniblogg kommer att bedrivas på en liten sparlåga den närmaste månaden.
Det innebär att den inte kommer att uppdateras i samma takt som trogna bloggläsare blivit vana vid under åren.
Vi ber om ert tålamod och räknar med att snart kunna öka aktiviteten igen – i takt med att ljuset återvänder till oss alla.

Michael Nystås
Kanalansvarig