Fem vann roman av Jens Liljestrand


Många tog chansen att tävla om ett exemplar av Jens Liljestrands roman ”Adonis”.
Ordfront skänkte fem exemplar av Jens Liljestrands uppmärksammade bok, som Insidans och Alumnibloggens läsare kunnat tävla om.
Allt man behövde göra för att delta var att svara på följande fråga:
Vem var Adonis?

Svaret vi ville ha var ungefär detta:
”Adonis är i grekisk mytologi en gud som symboliserade årstidernas växlingar. Enligt Svenska Akademiens ordbok är det en beteckning för en man som är mycket mån om sitt utseende, en sprätthök eller snobb, och används ibland skämtsamt.”

Följande fem vinnare får varsitt exemplar av ”Adonis”:
Catharina Peterson
Catarina Olsson
Kristina Graner
Tobias Torstensson
Anders Frick

Grattis! Böckerna kommer med posten!