Var med i Resenärskampen!Resenärskampen är en tävling som belönar nytänkande idéer för ett hållbart resande med hänsyn tagen till resenären och miljön. 
Nu bjuds studenter och forskare på Chalmers och Göteborgs universitet in att delta.
– Tävlingen är ett jättebra sätt att påverka högre beslutsfattare och visa vad man vill att kollektivtrafik och logistik ska vara i framtiden, säger Chalmers kårordförande Emilia Liljeström i ett Youtube-klipp du kan se i sin helhet här ovan.
I tävlingen får deltagarna möjlighet att under hela processen bolla sina idéer med inspiratörer och beslutsfattare i Västra Götalandsregionen, för att bidragen ska bli så genomarbetade och bra som möjligt.
Har du idéer som kan förändra framtidens resande? Nu har du chansen att se dem förverkligas.
Anmäl dina bidrag till Resenärskampen, tävlingen som belönar nytänkande idéer för ett hållbart resande. Om det är smartare kollektivtrafik, innovativa bränslesystem, enkla vardagslösningar för den miljömedvetne spelar ingen roll.
Under tävlingens gång arrangeras tre inspirationsmöten med spännande föreläsare. Det första gick av stapeln den 8 mars – de två andra äger rum 14 och 29 mars.
Sista dag att anmäla sitt tävlingsbidrag är den 16 april.
Utmana oss!

Resenärskampen arrangeras av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs miljövetenskapliga centrum i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Resenärskampen >>>
www.resenarskampen.se

Läs mer om inspirationsmötena >>>
resenarskampen.se/viktiga-datum