Chalmers och Handels i nytt studentsamarbeteChalmers Teknologkonsulter och HandelsConsulting bjuder in till ett spännande event på temat ”Är dina pengar gröna?” den 20 april.

Det är första gången som CHANS:en arrangeras.
Syftet med dagen är att identifiera hur företag kan bidra till en hållbar utveckling samt att göra detta lönsamt.
Eventet kommer att bestå av två föreläsningar där Björn Stigson, senior advisor för World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) inleder och behandlar ämnet ur ett globalt perspektiv. Björn Stigson är gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg och ht 2010-vt 2012 även innehavare av Assar Gabrielssons professur i tillämpad företagsledning.
Därefter föreläser Accenture om ämnet ur ett managementperspektiv och berättar därigenom hur de arbetar med hållbar utveckling och gröna innovationer.
Efter föreläsningarna kommer föreläsare och företagsrepresentanter att hålla en paneldebatt för att diskutera bland annat följande frågor:

  • Vem har ansvaret att göra samhället hållbart? Stat, befolkning eller företagen – eller kanske akademin?
  • Vad kan företagen göra?
  • Vad kan akademin göra?
  • Behövs fler samarbeten mellan de olika parterna?
  • Vem tar första steget och vem är beroende av vem?

CHANS:en äger rum på förmiddagen den 20 april i Malmstensalen på Handelshögskolan i Göteborg.

Läs mer om CHANS:en >>>
chansendagen.se