Chalmerister i het innovationsdebatt på KTHChalmersforskaren Martin Lackéus fanns på plats för att lyssna och debattera innovation på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm i november.

Arrangörerna var Idea to Product (I2P) Global Competition tillsammans med amerikanska ambassaden och Swedish American Green Alliance (SAGA).
Martin Lackéus är verksam som forskare och projektledare på avdelningen Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.
Han var i Stockholm för att berätta hur högskolan använder forskning och forskningsresultat i undervisningen för att få studenterna att konkret jobba med entreprenörskap och affärsutveckling på studentnivå.
Detta ansåg alla vara ett mycket viktigt och ett konkret bra sätt att hantera huvudfrågan i debatten, som lockade deltagare från många svenska och amerikanska högskolor och universitet.
Tävlingen Idea to Product startades av professor Steven P Nichols.
– Jag är mycket nöjd med diskussionen och förvånad över hur liten skillnad det är mellan Sveriges och USA:s universitets syn på att kommersialisera sina tekniker, säger han.
Debatten ägde rum i den så kallade reaktorhallen, som ligger 22 meter under mark. Det inledande minglet övergick sedan i en paneldebatt där Lisa Eriksson, avdelningschef på KTH innovation, Eric Giertz, professor i industriell ekonomi på KTH, dr Charles Hofer från Kennesaw State University och professor Steven P. Nichols från University of Texas at Austin deltog.
Moderator var public diplomacy counselor Chris Dunnett från USA:s Sverigeambassad. Debattens huvudfråga var att diskutera hur samarbetet mellan universitet och näringsliv kan bli bättre på att kommersialisera innovationer.
Panelen var mycket samstämmig och kom fram till att kommersialiseringsprocessen kan gå många vägar och att det inte enbart handlar om att starta nya företag, utan också om att inte starta företag i för tidiga skeden när man ska kommersialisera forskningsteknik.
– Det finns en tendens att lura in forskare som har gjort genombrott för tidigt i företagsstartande, säger KTH-professorn Eric Giertz.
Panelen diskuterade vidare om en lösning till huvudfrågan skulle kunna vara att hitta andra finansieringsformer som skulle fungera bättre, exempelvis genom att intressera en första kund som kan vara med och finansiera processen till kommersialisering av tekniken.
Panelen var enig om att det är viktigt att få in entreprenörskap i utbildningen och att lära ut grunderna för företagande till studenterna.
Diskussionen väckte debatt och uppmuntrade publiken att vara med och delta med sina egna förslag och idéer på hur detta kan göras ännu bättre i framtiden.
Reaktorhallen på KTH är en mycket speciell plats för svensk innovativ historia och kallas även Vetenskapskatedralen, då den är inte bara Sveriges första kärnreaktor, utan även den första avställda och avvecklade kärnreaktorn.
Samarbetet mellan den amerikanska ambassaden, SAGA och I2P Global Competition har som planerats använts som en kanal för att knyta nya och starkare kontakter länderna emellan inför framtiden.
Målet uppfylldes då det var god stämning, flitigt nätverkande och en mycket lyckad paneldebatt i reaktorhallen.

Läs mer om MORE på Chalmers >>>
www.chalmers.se/tme/SV/organisation/avdelningar/management

Läs mer om Idea to product >>>
www.ideatoproduct.org/global