Ny rapport: Chalmers bästa tekniska högskola på att dra utländska studenter


Chalmers fortsätter att locka utomeuropeiska studenter.
Trots nya avgifter väljer över 700 personer utanför EU/EES och Schweiz att bli chalmerister varje år.
Tappet, som av många befarades bli stort, har för Chalmers del stannat på fem procent färre utländska nybörjare 2011 jämfört med 2010.
Inte heller ser högskolan någon vikande asiatisk trend från länder som Kina och Indien.
– Jag är själv i Kina två gånger om året och tycker det går ganska lätt att locka hit kinesiska studenter. Det är en styrka att alla våra masterutbildningar ges på engelska och är tvååriga, säger Cecilia Hillman (bilden), ansvarig för den internationella studentrekryteringen på högskolan, i en intervju i Göteborgs-Posten i torsdags.
När de flesta andra svenska högskolor och universitet noterar dramatiska tapp av utomeuropeiska studenter, går Chalmers mot strömmen. En färsk analys från Högskoleverket visar att Chalmers bara fick fem procent färre utländska nybörjarstudenter hösten 2011 jämfört med föregående år.
– För vår del ser siffrorna ungefär likadana ut som tidigare, kommenterar Cecilia Hillman.

Chalmers bäst av de tekniska högskolorna
Statistiken placerar Chalmers i topp bland de tekniska högskolorna. Enligt Högskoleverkets analys är det bara Handelshögskolan i Stockholm som är bättre än Chalmers. Kungliga Tekniska högskolan har förlorat 32 procent av sina inresande studenter.
Siffrorna ska ses i ljuset av att det totala tappet av så kallade tredjelandsstudenter på svenska högskolor var hela 79 procent hösten 2011 jämfört med hösten 2010, då studieavgifterna ännu inte var införda. I genomsnitt tappade svenska högskolor och universitet 33 procent.

Tre skäl till att det går bra
Cecilia Hillman listar tre förklaringar till att Chalmers klarat att bibehålla sin attraktionskraft även efter att de nya studieavgifterna infördes 2011:

  • Framgångsrik marknadsföring
  • Högskolans historiskt goda rykte
  • Goda möjligheter att söka stipendier

På Chalmers är det Cecilia Hillman och Kerstin Jönsson som tillsammans drar ett stort lass för att få internationella studenter att komma hit. De båda reser världen över – ”Chalmers världsturné”, brukar de säga halvt på skämt, halvt på allvar – och besöker mängder av utbildningsmässor, ofta i sällskap med någon av de ansvariga ute på masterprogrammen.

Bloggande studenter viktig nyhet
En viktig del i marknadsföringen är de internationella studenter som bloggar om sin vardag på Chalmers, och därmed fungerar som ambassadörer och goda exempel. Studentbloggarna finns på Sweden in touch, och de är även aktiva i sociala medier som Facebook och dess kinesiska motsvarighet RenRen.

Av Chalmers totalt 3 600 masterstudenter är 1 100 inresande. Av dessa är 129 betalande, antingen av egen kraft eller med stöd från något av de över 90 stipendieprogram som Chalmers erbjuder. Bara Lunds universitet har fler betalande studenter.

Foto: Michael Nystås och Jan-Olof Yxell

Läs resten av Göteborgs-Postens intervju med Cecilia Hillman >>>
www.gp.se/nyheter/goteborg/1.953036-chalmers-gar-mot-strommen

Läs pressmeddelande från Högskoleverket om statistiken >>>
hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2012/freemoverstudenternafrantredjelandminskademed79procentefteravgiftsreformen.5.8b3a8c21372be32ace80001610.html

Läs mer om Chalmers internationella studentrekrytering >>>
www.chalmers.se/en/education/next-stop/Pages/default.aspx

Läs mer om Chalmers olika stipendieprogram >>>
www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/scholarships.aspx