Chalmerist invald i Sveriges unga akademiDocenten och chalmeristen Palle Dahlstedt (Fil Dr A 04), är ny ledamot i Sveriges unga akademi.

– Det är väldigt roligt och hedrande att ha blivit invald, och jag ser fram emot att delta i akademins forskningspolitiska arbete. Det är en underbar samling forskare från alla områden, säger han stolt.
Palle Dahlstedt var en av de sex nya ledamöter som presenterades då Sveriges unga akademi firade sin ettårsdag med en festhögtid på Grand Hotel i Stockholm i söndags.
Han arbetar med tillämpad informationsteknologi med inriktning mot datorstödd kreativitet och delar sin tid mellan Institutionen för tillämpad IT på Chalmers och Göteborgs universitet och Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
– På banketten spelade jag på en elektroniskt modifierad flygel, som ett dubbelt exempel på vad jag gör i min forskning – dels studerar jag konstnärliga skapandeprocesser för att kunna skapa modeller av dem och på sikt kunna framkalla liknande beteende i datorer, dels utvecklar jag nya tekniker för att styra ljudsyntes och processering i en improvisationssituation, berättar Palle Dahlstedt.
Han disputerade i arkitektur på Chalmers 2004 med avhandlingen ”Sounds Unheard of: Evolutionary algorithms as creative tools for the contemporary composer”. Dahlstedt är också verksam som tonsättare och musiker, och har bland annat tre examina i komposition från musikhögskolorna i Göteborg och Malmö.
Sveriges unga akademi är ett tvärvetenskapligt forum som ska ge en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. Akademin bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien.
För att komma ifråga som ledamot ska forskaren visa upp vetenskaplig excellens och ett starkt engagemang för Sveriges unga akademis frågor.
Sveriges unga akademi har två ledamöter från Chalmers sedan tidigare: forskarna Tünde Fülöp, biträdande professor i fysik, och Christian Forssén, docent i fundamental fysik.

Text: Anita Fors och Michael Nystås
Foto: Ami Skånberg Dahlstedt och Anders Bryngel

Läs mer om Palle Dahlstedt >>>
www.init.ituniv.se/~palle

Ladda hem Palle Dahlstedts doktorsavhandling [pdf, 5.6 MB] >>>
www.init.ituniv.se/~palle/dokt/DahlstedtSoundsUnheardof.pdf

Se fler av Palle Dahlstedts publikationer >>>
www.ait.gu.se/kontaktaoss/personal/palle_dahlstedt

Läs mer om Sveriges unga akademi >>>
www.sverigesungaakademi.se