Sifferkloka människor samlas och minns på Chalmers


Svenska matematikersamfundet (SMS) förlägger sitt årsmöte till Chalmers den 1 juni.
Efter lunch fylls föreläsningssalen Pascal på Matematiska vetenskaper av sifferkunniga människor.
Bloggen vill därför osökt påminna om de senaste framgångarna för matteutbildningens studenter med segern i den nordiska matematiktävlingen för högskolor och universitet.
Torgil Störner har skapat den här eleganta skärmen som visas för alla förbipasserande på den elektroniska anslagstavlan vid entrén på Campus Johanneberg:

Matematikernas årsmöte på fredag samordnas med ett speciellt seminarium som anordnas regelbundet till minne av Mats Martinsson och Christina Nystedt.
Er trogne bloggare kände Mats och minns honom som en filosofisk, eftertänksam och mycket vänlig man. 

Han gick bort mitt i ett steg för i dagarna tio år sedan, bara 60 år gammal, i den situation han kanske älskade mest: framför studenterna i föreläsningssalen. Mats intresse för studenternas lärande och att utveckla matematikundervisningen var brinnande.

Läs mer om Svenska matematikersamfundets årsmöte >>>
www.swe-math-soc.se/Goteborg2012/arsmote2012.html

Läs mer om seminariet till minne av Mats Martinsson och Christina Nystedt >>>
www.math.chalmers.se/MartinssonNystedt