Träffa framtidens chalmerister på chalmeristmiddagarnaDen 3 september går startskottet för den första av totalt nio chalmeristmiddagar.

– De är ett utmärkt tillfälle att ha en mycket trevlig kväll samtidigt som de nya studenterna får chansen att få svar på sina frågor om hur det är att plugga på Chalmers, hur man bäst lär känna nya kompisar och andra frågor som snurrar i deras huvuden, säger projektledaren Malin Lundqvist.
Chalmeristmiddagarna är en unik chans att träffa framtidens ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Chalmersanställda och chalmerister ute i näringslivet är välkomna att anmäla sig till ett av höstens nio tillfällen senast den 26 augusti.
Totalt räknar man med 1 200 gäster. Den 17 september välkomnas särskilt alla internationella studenter på Chalmers.

UPPDATERING 20/8:
The application period has been extended – you may now register until August 26!
FORMER STUDENTS (alumni) register via http://www.cing.chalmers.se.
STUDENTS will get information on how to register from their reception committees.
INTERNATIONAL STUDENTS will get information from Chalmers International Reception Committee (CIRC).

Sponsra en eller flera middagar
Det är gratis att gå men man kan – både som enskild middagsgäst och företag – välja att sponsra en eller flera middagar. Enskilda middagsgäster gör sin insättning på Chalmersska Ingenjörsföreningens bankgiro 5825-4137, och märker med personnummer och vilken middag du anmält dig till och vill stödja. Varje kuvert kostar 250 kronor, och man kan stödja hur många man vill.
Företag som är intresserade av sponsra uppmanas att kontakta Malin Lundqvist, som är projektledare för årets chalmeristmiddagar.


Malin Lundqvist utbildar sig till civilingenjör i industriell ekonomi. Chalmeristbloggen fick chansen att ställa några frågor till henne:

Vad är chalmeristmiddagarna?
– Chalmeristmiddagarna är ett samarbete mellan Chalmers, Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen där alumner, representanter från näringslivet och Chalmers samt de nya teknologerna, arkitekterna och sjöbefälen träffas för att äta middag och umgås under trevliga och avslappnade former. Totalt hålls nio middagar, varav två på Lindholmen och övriga på Johanneberg, med sammanlagt runt 1 200 gäster.

Varför ska man anmäla sig till en middag?
– Man skall anmäla sig eftersom middagarna är ett utmärkt tillfälle att återuppleva chalmersandan och ha en mycket trevlig kväll samtidigt som man kan stödja de nya teknologerna, arkitekterna och sjöbefälen genom att svara på frågor om hur det är att plugga på Chalmers, hur man bäst lär känna nya kompisar och andra frågor som snurrar i de nyantagnas huvuden.

Ni erbjuder också företag att vara med och sponsra middagarna. Varför ska man göra det och hur gör man om man är intresserad av att stödja middagarna på det sättet?
– Sponsringen är nödvändig för att vi gratis ska kunna bjuda studenterna på middagarna. Dessutom är middagarna ett utmärkt tillfälle för företag, som är intresserade av studenter från hela Chalmers eller från en viss sektion, att tidigt i utbildningen göra sig känt bland studenterna.
– En annan viktig aspekt är att vi vill kunna visa bredden av företag som man som utexaminerad kan få jobb inom, både här i Göteborg och övriga Sverige men även utomlands. Företag som är intresserade av att stödja en eller flera middagar kan kontakta mig, så kan vi tillsammans utforma ett sponsorpaket som passar båda parter. Privatpersoner kan sponsra middagarna genom att sätta in ett bidrag på Chalmersska Ingenjörsföreningens bankgiro 5825-4137.

Vem är du och vilken är din roll som projektledare?
– Som projektledare har jag en samordnande roll och det är jag som ansvarar för kommunikationen mellan styrgruppen, som består av representanter från kåren, Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen, och de middagsansvariga från sektionerna. Dessutom sköter jag frågor som är gemensamma för flera middagar, till exempel förhandling med restaurangen och kontakt med företag som sponsrar flera middagar.
– Jag går fjärde året på Industriell ekonomi och läser just nu Supply Chain Management-mastern där. Som alumni- och integrationsansvarig i sektionsstyrelsen fick jag förra året rollen som sektionens middagsansvariga. Det var roligt och givande eftersom jag har engagerat mig i näringslivsfrågor under min tid på Chalmers, bland annat som ordförande i I-sektionens arbetsmarknadsutskott, I-armar. Efter förra årets middag blev jag tillfrågad att bli projektledare vilket jag självklart tackade ja till, säger Malin.

Text: Michael Nystås
Foto: Viktor Gunnarson och Gustav Eriksson, CFFC, och privat

Chalmeristmiddagar 2012 >>>

Campus Johanneberg
3/9 Industriell ekonomi
4/9 Kemi- och bioteknik:
Kemiteknik, Bioteknik, Kemiingenjör och Kemiteknik med fysik
10/9 Elektroteknik och Informationsteknik
11/9 Teknisk fysik och Teknisk matematik
13/9 Konstruktion och automation:
Maskinteknik, Teknisk design, Automation och mekatronik
17/9 Internationella studenter
18/9 Arkitektur och samhällsbyggnad
Arkitektur, Väg- och vattenbyggnad, Arkitektur och teknik, Byggingenjör, Affärsutveckling och entreprenörskap

Campus Lindholmen
11/9 Högskolingenjörer Lindholmen:
Designingenjör, Mekatronikingenjör, Maskiningenjör, Elektroingenjör, Dataingenjör och Ekonomi och produktionsteknik
25/9 Sjöutbildningar:
Sjökapten, Sjöfart och logistik och Sjöingenjör

Anmäl dig till en chalmeristmiddag här >>>
www.cing.chalmers.se

Ladda hem inbjudan till chalmeristmiddagarna [pdf, 625 KB] >>>
chalmeristbloggen.files.wordpress.com/2012/06/chalmeristmiddagarna_inbjudan_2012_svenska_alumner.pdf

Download invitation to The Chalmers Alumni Dinners [pdf, 645 KB] >>>
chalmeristbloggen.files.wordpress.com/2012/06/chalmeristmiddagarna_invite_2012_eng_alumner.pdf

Kontaktinformation >>>
Malin Lundqvist
Projektledare
E-post malinlu@student.chalmers.se
Telefon 070-8812771