Cajsa Lindström får helt nytt energistipendiumV-teknologen och chalmeristen Cajsa Lindström belönas med 20 000 kronor i stipendium för sitt brinnande engagemang för energieffektivisering och energisnåla hus.

Stipendiet är ett samarbete mellan Energiförbättring Väst AB och Chalmers, och delas i år ut för första gången.
Cajsa Lindström tog emot sin utmärkelse i samband med en middag på Restaurang Kometen i Göteborg nyligen.
– Att få ett sådant här stipendium är jätteroligt. Eftersom jag fick stipendiet utifrån mitt intresse för energieffektivisering känns det extra roligt. Det ger en verkligen en knuff att fortsätta mot sina mål och förhoppningar, säger hon.
 Energistipendiet bygger på en donation från chalmeristen Johan Ahlgren (V83), som grundade Mölnlyckeföretaget Energiförbättring Väst AB 1991.
– Vi valde att ta fram det här stipendiet i samarbete med Chalmers för att kunna bidra till ett energisnålt byggande med bibehållen inomhuskomfort för de boende. Stipendiet är också ett personligt tack för Chalmers betydelse för min egen karriär och utveckling, och därmed även för mitt företag och vår personal. Chalmers har skapat en ytterst viktig plattform i mitt liv, säger Johan Ahlgren.

Cajsa första stipendiaten
Det helt nya stipendiet kan sökas av tredje- eller fjärdeårsstudenter på civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad eller masterstudenter med inriktning mot energi- och miljötänkande.
Cajsa Lindström är den första mottagaren av Energistipendiet. Hon uppfyller med råge kriterierna om att ha ett brinnande intresse för energi- och installationstekniska frågor.
– Cajsa har med stort intresse för energieffektivisering och energieffektiva hus visat att hon bidrar till vårt motto, Jakten på Nollpunkten, där målet är att en byggnad ska vara i det närmaste självförsörjande på energi, säger Johan Ahlgren i sin motivering.

Tar examen om ett år
Karlshamnstjejen Cajsa Lindström är 24 år och studerar på masterprogrammet Structural Engineering and Building Technology på Chalmers. Om ett år tar hon sin examen som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad.
I sitt kandidatarbete jämförde hon tre bostadshus ur ekonomiskt och byggnadstekniskt perspektiv – ett konventionellt hus, ett passivhus och ett så kallat plusvärmehus. Arbetet innebar bland annat enkätundersökningar med boende.
– Det gav inte bara ett ökat intresse utan även kunskaper om olika tekniska lösningar för att minimera energiförbrukningen i fastigheter, säger Cajsa.


Engagerad i Solar Decathlon

Hon har ett år kvar av sina chalmersstudier och har valt att inrikta sig mot byggnadsfysik och ventilation. Hon är också engagerad i den internationella tävlingen Solar Decathlon som pågår i Kina.
– Det innebär att projektgruppen kommer att projektera och så småningom bygga ett så energieffektivt hus som möjligt, berättar Cajsa.
Sitt intresse för energisnålt byggande har hon tagit med sig även utanför Chalmers:
– På somrarna har jag aktivt sökt kunskaper kring min inriktning, där jag praktiserat på ett ventilationskonsultföretag och där kunnat komplettera min utbildning med verkliga erfarenheter, säger hon.

Foto: Energiförbättring Väst AB

Läs mer om Energistipendiet >>>
student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/ekonomi/stipendier/Sidor/energiforbattring_vast_ab.aspx

Läs mer om Energiförbättring Väst AB >>>
www.efvab.se

Läs mer om fundraising på Chalmers och hur du kan bidra >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/fundraising

3 comments

  1. Pingback: Sök Energiförbättring Västs stipendium | Chalmeristbloggen
  2. Pingback: Jonas Lundgren får Energiförbättrings stipendium | Chalmeristbloggen
  3. Pingback: Dags att söka Energiförbättring Västs stipendium | Chalmeristbloggen