Lovande forskare får 25000 kronor av IMIT


Chalmersdoktoranden Marcus Holgersson belönades med ett stipendium på 25000 kronor för sin forskning vid Stiftelsen IMITs årsmöte.

Det var när IMIT höll årsmöte i mitten av juni som Marcus Holgersson från Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers fick ta emot ett stipendium på 25000 kronor. IMIT, ett forskningsinstitut som genom forskning främjar utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse, delar årligen ut stipendiet till en eller ett par lovande forskare som nyligen har disputerat eller som ligger i slutfasen av sin forskarutbildning. I år gick det alltså till en ensam stipendiat. Hans Sjöström, direktör på SKF tillika ordförande i IMITs styrelse, fanns på plats vid årsmötet och delade ut stipendiet som Marcus ser som ett bevis på att det arbete han gör uppskattas.

– Det känns jätteroligt. Jag tror att IMITs styrelse ser värdet i den forskning jag bedriver och att de dessutom ser betydelsen av att bygga kompetens inom mitt forskningsområde som handlar om IP-frågor. Det blir en morot att fortsätta arbeta med dessa frågor även efter att jag disputerat, säger Marcus.

Disputation närmar sig
Under IMITs årsmöte passade Marcus också på att hålla ett seminarium om sin forskning. Han berättar att området, Intellectual property (IP) management, handlar om hantering av immateriella tillgångar, såsom kunskap och teknik, och hur man bäst kan skapa, fånga och fördela värde från sådana tillgångar.

– Det inkluderar strategier för att styra användandet av ny kunskap genom olika typer av verktyg, till exempel patent och sekretesskydd, men även hur man bäst skaffar och kommersialiserar ny kunskap, såsom teknologi, berättar Marcus.

Han arbetar just nu med att slutföra sina sista artiklar inför disputationen som planeras äga rum under hösten.

– Det jag arbetar med för närvarande är IP-hantering när bolag säljs. Jag studerar nu fallen där Volvo Car Corporation och Saab Automobile har sålts ett antal gånger under det senaste dryga decenniet och där IP-frågor spelar en mycket viktig roll, säger Marcus.

Foto: Jennie Björk

Läs mer om Stiftelsen IMIT