Radon kan stoppas med ny forskning från Chalmers500 svenskar drabbas av cancer varje år efter att ha utsatts för radongas.

Ett chalmersprojekt som kan bidra till att sänka den siffran uppmärksammades i ett stort inslag i SVT:s Västnytt i måndags.
– Vårt material visade på en sänkning av strålningen från 4 000 becquerel per kubikmeter till 40, säger Göran Nyman (bilden ovan), professor i subatomär fysik på Chalmers, till Västnytts reporter Frida Björk.
Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att den osynliga doft- och smaklösa radongasen orsakar 500 fall av lungcancer i Sverige varje år.
Det motsvarar 15 procent av det totala antalet lungcancerfall. Myndigheten beräknar också att 400 personer dör varje år som en följd av detta.
Nu har försök att isolera radonet med hjälp av golv i ett nytt plastmaterial – så kallad extruderad cellplast – visat att gasen kan hindras från att nå upp i bostäderna. Försöken har hittills ägt rum i ett modellhus på Chalmers, men har gått så bra att man nu testar metoden i en befintlig villa i Vallda.
Husägaren Stefan Oskarsson (t v) får nu ett extra plastgolv inmonterat under sitt hus:
– Det känns jättebra. Det är viktigt för oss att det känns tryggt och hälsosamt där vi bor, säger han till Västnytt.
Det nya materialet ska hålla borta hela 98 procent av den hälsofarliga gasen. Tidigare metoder har inte nått upp till denna nivå, uppger Västnytt.
– Det här är definitivt ett bra alternativ när det gäller hus med krypgrund. Men om det bara är radon i väggarna från blåbetong är det andra lösningar som måste till, säger Göran Nyman.
Chalmersprofessorn vill också öka medvetenheten om faran med radon hos allmänheten:
– Det gäller att få människor att verkligen inse faran med detta. Det är helt ogörligt att utsätta sig för problemet med radon när vi kan sanera, säger han till Västnytt.
Systemet är utvecklat i samarbete mellan Chalmers, Göteborgsföretaget Klimatzonen och kommunala fastighetsförvaltare. 2008 testades den numera patenterade metoden vetenskapligt i kandidatuppsatsen ”Radonmätning i schematisk modell av ett hus”, som genomfördes av Peter Johansson och Erik Lundell, med Göran Nyman som handledare.
För att på ett enkelt sätt kunna mäta eventuell radongasförekomst i inomhusmiljön har även en funktionell och mycket användarvänlig digital radonmonitor utvecklats i samarbete med det norska företaget Corentium AS.
Mätinstrumentet, som skymtar i tv-inslaget, visar medelvärden för radongashalten under det senaste dygnet, under de senaste sju dygnen och för det senaste året.

Foto: SVT

Se hela inslaget i Västnytt >>>
www.svtplay.se/klipp/209804/radongas

Läs mer om den nya metoden >>>
www.klimatzonen.se

Läs kandidatuppsatsen om testerna [pdf, 617 KB] >>>
www.klimatzonen.se/finalkandidatrapport.pdf

Läs mer om radonmonitorn >>>
www.canary.no/en/technology

Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>>
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon