80 ungdomar på sommarforskarskola80 ungdomar från högstadiet och gymnasiet går den populära sommarforskarskolan på Chalmers.
Under två veckor får deltagarna experimentera, laborera och upptäcka.
Skolan började i måndags och uppmärksammades i Metro.
Tidningen lade också ut en film på YouTube.
Bakom sommarforskarskolan ligger den ideella föreningen med samma namn samt läkemedelsjätten Astra Zeneca. I år är temat En hållbar värld och det övergripande syftet är att öka intresset hos ungdomar för naturvetenskap och teknik.
– Det är lite roligt att man kan blanda lite olika grejer också händer lite oväntade saker, säger 17-åriga Rebecka Greberg, som deltar i årets sommarforskarskola.
Innehållet under de två veckorna anpassas efter ungdomarnas årskurs och de följer olika kursplaner. Sjundeklassarna fick göra egna studsbollar under första dagen.
På YouTube kan man se hur fyra glada ungdomar under muntra former testar studsbollar som de tillverkat i chalmerslabbet i olika material.
Flera chalmerister finns med bland handledarna. Anna Sarbring (bilden till höger), studerar till civilingenjör i bioteknik:
– Sommarforskarskolan är full av energi från både handledare och elever. De två veckorna under sommaren ger eleverna en värdefull inspiration och en chans att fördjupa sig inom naturvetenskap. Det är otroligt roligt att se så många duktiga och ambitiösa ungdomar göra något de tycker om eller vill bli bättre på, säger hon på sommarforskarskolans webbplats.

Foto: Astra Zenecas sommarforskarskola

Läs Metros artikel >>>
Här framkallar de skumormen på sommarlovet
http://www.metro.se/from-mps/har-framkallar-de-skumormen-pa-sommarlovet

Läs mer om Sommarforskarskolan >>>
http://sommarforskarskolan.se

One comment

  1. Pingback: Skolungdomar labbar på Chalmers | Chalmeristbloggen